Udenrigsministeriet

Ny aftale sender 100 mio. kr. i ekstra klimabistand til Fonden for de mindst udviklede lande

Del

Som en del af aftaler om finanslov for 2021 blev det besluttet at tilføje 100 mio. kr. i ekstra klimabistand til udviklingsbistanden. Partierne er blevet enige om, at de ekstra klimamidler skal gå til Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF), der er en vigtig finansieringsmekanisme under Klimakonventionen.

Støtten lanceres under klimakonferencen COP26 i Glasgow og understøtter de ambitiøse danske udmeldinger om, at de udviklede lande må styrke bidragene til den internationale klimafinansiering, herunder ikke mindst til klimatilpasning. Danmark har således en målsætning om, at mindst 60% af den danske klimabistand fra 2023 skal gå til klimatilpasningsindsatser.

Fonden er udelukkende fokuseret på klimatilpasning i de mindst udviklede lande, hvoraf størstedelen er i Afrika, og har bl.a. foreslået at gøre naturbaserede løsninger til et særligt hovedtema for arbejdet i de kommende år.

Med vægt på klimatilpasning, naturbaserede løsninger og de mindst udviklede lande matcher støtten særligt godt den nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, og forventes også at blive hilst velkommen af ikke mindst de fattigste udviklingslande. Efter dialog med fonden står det klart, at den danske støtte hurtigt vil kunne bringes i spil, da der allerede ligger en betydelige pipeline med relevante projekter.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen siger:

”Partierne skal have stor tak for samarbejdet – og for deres ambitiøse og konstruktive tilgang til udmøntningen af den danske klimabistand. Jeg er meget glad for, at vi er blevet enige om støtten til Fonden for de mindst udviklede lande, der både leverer på prioriteterne fra den nye udviklingspolitiske strategi, men også sender et klart signal til de fattigste udviklingslande om, at vi fra dansk side er klar over, at klimaforandringerne rammer dem hårdest. Og står klar med klimafinansiering. Det er ikke mindst vigtigt i forbindelse med og efter COP26.”

Rasmus Nordqvist (SF) siger:

“Jeg er glad for, at det lykkedes os at sikre reel additionel klimabistand igen i år. Vi ved, at de rige lande halter bagefter deres løfte om klimafinansiering, det er for dårligt, og vi må og skal skubbe på for helt anden handling nu. Samtidig ved vi, at det særligt er verdens fattigste lande, der mangler midler til klimatilpasning, derfor er dette prioriteret.”


Anne Sophie Callesen (RV) siger:

”For Radikale Venstre er det vigtigt, at Danmark igen tager ansvar og begynder at levere på sine forpligtelser, når det kommer til klimabistanden til udviklingslandene. Vi er ikke i mål endnu, men med de ekstra 100 mio. kroner tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Jeg er glad for, at alle midlerne går til indsatser, som øger modstandskraften overfor de klimaforandringer, som vi ikke kan forsvare at lade verdens mest sårbare betale prisen for.”


Christian Juhl (EL) siger:

”Det er især de rigeste lande, inkl. Danmark, der har skabt klimakrisen og de fattigste lande, der rammes hårdest. Det er derfor positivt, at vores første reelt nye og additionelle bevilling i 2021 på 100 mill. til klimabistand går til de mindst udviklede lande.
Vi har travlt, hvis klimakrisen skal vendes til en bæredygtig situation for hele kloden inden 2030. Jeg vil presse på for, at Danmark kommer op på en årlig bevilling til klimabistanden på 5 mia. kr. inden da, som jeg mener, at vi har lovet.”


Torsten Gejl (Å) siger:

”Klimakrisen og forandringerne i vejret rammer hårdt, og det går mest udover dem, der har færrest midler og mindst ansvar for krisen. Derfor er Alternativet også glade for at være med til at støtte initiativer, der kommer nogle af de svageste til gode.”
Daniel Toft Jakobsen (S) siger: ”Klimaforandringerne rammer desværre de fattigste lande hårdest. Som rigt land har vi et stort ansvar for at bidrage solidarisk med klimafinansiering, og samtidig har vi også en stor interesse i, at klimaforandringerne ikke skaber endnu mere ustabilitet og skrøbelighed rundt omkring i verden. Der er brug for et stærkt fokus på klimatilpasning og naturbaserede løsninger – ikke mindst i de fattigste og mindst udviklede lande. Det bidrager vi til her.”


Baggrund

Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF) blev etableret i 2001 under den Globale Miljøfacilitet (GEF) for at understøtte LDC’ernes arbejdsprogram under Klimakonventionen. Danmark er fast medlem af LDCF’s bestyrelse. Fonden er en vigtig del af den overordnede klimafinansieringsarkitektur og fungerer som finansieringsmekanisme under Klimakonventionen. Fonden har gennemført projekter i samtlige af verdens mindst udviklede lande.

Siden 2018 har LDCF gennemført projekter for mere end USD 400 mio. og har bidraget til at øge modstandskraften over for klimaforandringer for mere end 18 mio. modtagere, heraf 9 mio. kvinder. Samtidig har der selvsagt været stærkt Afrika-fokus i støtten, da 33 af de 46 mindst udviklede lande er afrikanske. Tilsvarende er ca. 68% af støtten fra fonden gået til afrikanske lande ved seneste opgørelse i juni 2021.

Med det 100 mio. kr. i ekstra klimabistand forventes den samlede ”grønne udviklingsbistand” i 2021 at blive ca. 3 mia. kr.


For yderligere information/pressekontakt

Laura Sørensen Topp, ledende presserådgiver for udviklingsministeren lautop@um.dk; +45 61 97 92 41

Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti +45 61 62 46 55

Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre +45 61 62 41 20

Christian Juhl, Enhedslisten +45 61 62 50 98

Torsten Gejl, Alternativet +45 61 62 46 51

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet +45 61 62 44 51

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Danmark opgraderer sit forhold til 10 asiatiske lande i ASEAN23.11.2021 05:30:00 CET | Pressemeddelelse

Danmark har opnået tilsagn om tiltrædelse til ASEAN’s traktat for fred og samarbejde (TAC). Dette blev markeret under udenrigsminister Jeppe Kofods besøg i Jakarta. Tilsagnet betyder, at Danmark formelt anerkender sit forhold til ASEAN og ASEAN’s regionale rolle. ASEAN anses som den mest avancerede regionale samarbejdsorganisation i verden efter EU og med sin samlede befolkning på 650 millioner mennesker udgør det tredje største marked for EU.