Region Hovedstaden

Ny aftale om udvikling af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

13.6.2017 20:54 | Region Hovedstaden

Del

Politikerne i Region Hovedstaden har netop vedtaget en rammeaftale med IBM omkring udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet. Aftalen afsætter en økonomisk ramme på 30 mio. kr. fordelt over fem år til at finansiere samarbejdsprojekter om kunstig intelligens.

Region Hovedstaden omfavner fremtidens teknologi og sætter sig med det nye samarbejde helt ind i maskinrummet for at udvikle løsninger med kunstig intelligens, som kan komme patienterne til gavn.

”Vi skal ikke frygte teknologien og brugen af kunstig intelligens. Tværtimod vil det på sigt være med til at frigøre ressourcer og dermed indfri ambitionen om et menneskeligt sundhedsvæsen. Computere og robotter kan ikke erstatte læger og sygeplejesker, men de kan bidrage med ekstra viden, hurtighed og kompetencer, som kan understøtte det arbejde som udføres på hospitalerne. Det er et potentiale, der helt klart skal udnyttes til gavn for patienterne", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)

Store perspektiver
Patienternes behandling vil kunne optimeres, når computere inddrages ift. den mængde af viden, statistik og algoritmer, som en computer kan bidrage med. Samtidig er der potentiale for at bruge ressourcerne bedre i et presset sundhedsvæsen, når computere kan løse en række opgaver og dermed frigøre ressourcer.

Kunstig intelligens er et teknologisk fremskridt, som vil præge alle brancher fremover. Region Hovedstaden har et mål om at være blandt de fem foretrukne steder i verden for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked. Regionen vil derfor gerne i dialog om samarbejde med virksomheder, som har ekspertise inden for udviklingen af smart teknologi som kunstig intelligens. Interesserede virksomheder kan kontakte Jesper Allerup, enhedschef for mobilitet og teknologi i Region Hovedstaden.

Fakta om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet:
• Kunstig intelligens betegner en type software, der kan afkode store mængder af ustrukturerede data så som billeder og faglitteratur på kort tid - langt større mængder data og langt hurtigere end et menneskes kapacitet.
• Ved hjælp af menneskelige input trænes intelligent software til at genkende mønstre, stille diagnoser og komme med behandlingsforslag.
• ”Intelligente” systemer forventes således inden for en kort årrække f.eks. at kunne bruges som lægens IT-assistent ved diagnosticering, behandling og/eller planlægning af behandlingsforløb, da systemets anbefalinger kan funderes på nyeste forskningsresultater og lokal praksis inden for ét eller flere sygdomsområder
• Danske Regioner anbefaler, at der investeres 4 mia. kr. i sundhedsteknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens.

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Ny undersøgelse:  Mange oplever uens information ved forsinkelser i den kollektive trafik14.8.2017 17:39pressemeddelelse

Næsten 7 ud af 10 pendlere i hovedstadsområdet – 67 % – oplever uensartet information i forbindelser med forsinkelser, når de bruger den kollektive trafik. Det viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden. Samme undersøgelse viser også, at over halvdelen – 54 % – af dem, som ikke pendler, men blot jævnligt bruger offentlig transport, oplever forskel på den information, de får, hvis de ser på skærmene på stationen, lytter til højtalerudkald eller kigger på rejseplanen.dk, når toget, bussen eller metroen er forsinket.

Yderligere 13 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft på Rigshospitalet30.6.2017 19:47pressemeddelelse

I sidste uge indberettede Region Hovedstaden 26 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft i maj og en enkelt i april til Sundhedsstyrelsen. Af de 27 overskridelser var der 5 på Rigshospitalets brystkræftafdeling. Rigshospitalet meldte i den forbindelse ud, at de ville gennemgå procedurerne på alle klinikker. Det har de gjort nu, og beklageligvis blev der fundet yderligere 13 overskridelser, hvor de maksimale ventetider er overskredet, og hvor patienterne ikke er blevet informeret om deres ret til udredning eller behandling på et andet hospital. Overskridelserne er hovedsagligt på 1-10 dage, men en enkelt overskridelse var 15 dage. Grunden til overskridelserne er udfordringer med kapaciteten. Region Hovedstadens umiddelbare vurdering er, at overskridelserne ikke har haft betydning for patienternes forløb, fordi det drejer sig om så få dage. Region Hovedstaden vil selvfølgelig følge op for at se, om overskridelserne har haft en betydning. Overskridelser e

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum