Dansk Energi

Ny aftale: Bred politisk opbakning til at fremtidssikre elnettet

Del

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal indgået en aftale om at justere netvirksomhedernes økonomiske rammer med et tillæg, der i højere grad muliggør investeringer i at fremtidssikre elnettet. Aftalen er en politisk anerkendelse af elnettets vitale rolle, og Dansk Energi ser den som et vigtigt første politisk skridt.

Én million eller flere eldrevne biler i 2030, elektriske varmepumper, en omfattende elektrificering af erhvervslivet og meget mere decentral sol, vind og el-lagring. Den grønne fremtid er elektrisk, og det stiller helt nye krav til eldistributionsnettet, der skal levere strømmen ud til de danske forbrugere og tage mod produktionen fra meget mere decentral produktion fra sol og vind. Derfor er Dansk Energi godt tilfreds med, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal bane vejen til en effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur.

Dansk Energi ser aftalen som et nødvendigt første skridt til at give netvirksomhederne tidssvarende rammer, der svarer til den samfundsopgave, de skal løse, og branchen ser frem til at blive inddraget i den konkrete udmøntning.

- Omdrejningspunktet i den grønne omstilling er en gennemgribende elektrificering, hvor elforbruget op mod fordobles frem mod 2030 og produktionen fra sol og vind skal stige tilsvarende. Det stiller elnettet over for store udfordringer. Det er altafgørende for den danske klimaindsats, at elinfrastrukturen er i topform til at understøtte de politiske målsætninger på en effektiv måde. Derfor er vi tilfredse med, at der med aftalen endelig tages hul på det vigtige arbejde med at skabe de rigtige rammer for fremtidens elnet, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

- Vi er glade for den politiske opbakning til vores årelange påpegning af, at der er behov for at tilpasse netselskabernes økonomiske rammer med et tillæg som følge af, at elektrificeringen medfører en stigende belastning og nye krav til elnettet. Den eksisterende regulering passer til fortidens elforbrug og central produktion fra kraftværkerne, og derfor er det afgørende at supplere indtægtsrammerne med en fremadrettet mekanisme, der afspejler det fremtidige nødvendige investeringsbehov i at opgradere og forny elnettet. Aftalen er et godt første skridt hertil og en grundlæggende forudsætning for, at elnetselskaberne kan levere på de politiske klimamålsætninger på en effektiv måde, siger Anders Stouge.

Dansk Energi er ligeledes tilfreds med, at der skal foretages en vurdering af elnetselskabernes stigende investeringsbehov i at modernisere elnettet de steder, hvor det trænger til fornyelse, og som er en uadskillelig del af det at fremtidssikre et velfungerende elnet.

- Vi skal finde en god model for, hvordan elnetselskaberne løbende kan udskifte og modernisere den store del af elnettet, der stammer fra 60'erne og 70'erne. Det er en opgave, der ligger ud over at håndtere et stigende elforbrug, så det samlede elnet kommer med ind i fremtiden og leverer på samfundets forventninger til det. Vi kvitterer for den politiske vilje til at se nærmere på den problemstilling og afventer en konkret løsning herpå, siger Anders Stouge.

Dansk Energi noterer sig, at der med aftalen samtidig sættes punktum for den såkaldte konkurrenceanalyse idet der indføres en række tiltag, der sikrer en fortsat klar adskillelse mellem monopolaktiviteter og selskabsforbundne kommercielle aktiviteter hos energikoncernerne.

- De bagvedliggende analyser viser en fornuftig konkurrence på eldetailmarkedet, og at koncernforbundne elhandlere ikke har konkurrencefordele i forhold til ikke-koncernforbundne elhandlere. Analyserne konkluderer endvidere, at enhver tale om ejermæssig adskillelse vil være fuldstændig ude af proportioner. Dansk Energi opfatter derfor aftalen som en solid politisk opbakning til den eksisterende ejerstruktur i branchen, siger Anders Stouge.   

Nøgleord

Kontakter

Information om Dansk Energi

Dansk Energi
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

3530 0400http://www.danskenergi.dk

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 56.000 danskere og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi et af Danmarks stærkeste erhverv. Energiindustrien er en grundpille i dansk eksport. I 2016 eksporterede Danmark nemlig energiteknologi for 75,6 mia. kroner, svarende til 11 procent af den samlede vareeksport.  

Følg pressemeddelelser fra Dansk Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Energi

Dansk Energi om Klimarådets rapport: 2021 bliver afgørende for 2030-målet26.2.2021 10:39:10 CET | Pressemeddelelse

Klimarådet giver med sin nye rapport det gule kort til regeringen og partierne bag klimaloven. Dansk Energi er enig i, at der er brug for at speede klimaindsatsen op og gøre planerne mere konkrete. Her bør en prisansættelse på CO2, udfasning af naturgas i boligopvarmningen og diesel i den tunge transport samt sammenhængende satsning på CO2-fangst og power-to-X stå øverst på listen over beslutninger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum