Falck

Nulresultat og faldende overskudsgrad i 2016. Forventet fremgang i 2017

Del

I det seneste årti er Falck vokset markant år efter år, men overskudsgraden er faldet i de senere år. Den tendens fortsatte i 2016, men forventes vendt i 2017.

Falcks omsætning udgjorde 15.964 mio. kr. i 2016, hvilket er en stigning på 4,8 % sammenlignet med 2015. Væksten kan tilskrives forretningsområderne Emergency, Assistance og Healthcare, mens Safety Services fortsat har faldende omsætning på grund af den globale nedgang i olie- og gasindustrien.

Væksten i 2016 var negativt påvirket af den væsentligt nedsatte aktivitet inden for Safety Services og af danske ambulancekontrakter, som ikke blev fornyet. På trods af disse negative påvirkninger udgjorde den organiske vækst 4,3 % sammenlignet med 2,2 % i 2015.

Driftsresultatet (EBITA før særlige poster) udgjorde 792 mio. kr., hvilket er et fald på 179 mio. kr. i forhold til 2015.

Nedgangen i driftsresultatet kan primært tilskrives Emergency-aktiviteterne og skyldes væsentligst driftsproblemer i Storbritannien, ændring i kontraktsportefølje og opstart af nye kontrakter i Danmark samt mangel på reddere på en række markeder herunder Danmark, Tyskland og Storbritannien. Assistanceforretningen har også oplevet et fald i driftsresultatet på grund af højere marketingomkostninger samt øgede omkostninger relateret til assistanceydelser til kunder samt til introduktionen af nye ydelser til danske abonnenter.

På ambulanceområdet fik Falck fornyet sin største kontrakt i USA; leverancen af ambulancetjeneste til Los Angeles County i Californien. Derudover vandt Falck to nye områder, hvilket fordoblede Falcks aktiviteter i Los Angeles. I Spanien startede Falck med stor succes de nye, betydningsfulde ambulancekontrakter i områderne omkring Barcelona, som blev vundet i 2015, og Falck dækker nu over 2 mio. indbyggere i Barcelona området. Samtidig fortsatte det strategiske fokus, Falck har på udrulningen af industriel brandbekæmpelse i Europa og Latinamerika, med at udvikle sig positivt, idet flere nye brandkontrakter blev vundet.

Inden for Assistance tilføjede Falck en række nye ydelser til vejhjælpsabonnementerne og realiserede en stigning i antallet af biler, der er dækket af et Falck-abonnement. Falck oplevede desuden en markant fremgang inden for Global Assistance forretningen, idet der blev indgået kontrakter med en række virksomheder, der har fokus på det udvidede ansvar, de har i forhold til medarbejdere, der rejser og arbejder i udlandet.

Healthcare har oplevet en stærk vækst inden for sundhedsydelser til medarbejdere og har opnået et gennembrud ved at vinde opgaven med at koordinere behandlinger og sundhedsforsikringskrav for et større dansk forsikringsselskab.

Markante omkostningsreducerende tiltag i Safety Services har haft god effekt, hvorfor indtjeningen på forretningsområdet har forbedret sig til trods for fortsat svag aktivitet i olie- og gassektoren, der har betydet, at omsætningen er faldet yderligere.

Som meddelt den 20. december 2016 fratrådte Allan Søgaard Larsen som koncernchef og administrerende direktør for Falck koncernen i 2016. Den 1. maj 2017 tiltræder Jakob Riis som ny koncernchef og administrerede direktør for Falck koncernen.

For 2017 forventes en fremgang i omsætningen i niveauet 5% samt en forbedret overskudsgrad.

”I de seneste år har vi til trods for stærke vækstrater oplevet en faldende overskudsgrad. Vores hovedfokus vil i de kommende år være på at høste frugterne af den vækst, vi allerede har opnået, ved at forbedre overskudsgraden, samtidig med at vi vil udnytte det vækstpotentiale, der er i de markeder, hvor Falck har aktiviteter. For at det kan lykkes, skal vi fortsat forpligte os til altid at leve op til vores løfter og levere ydelser af høj kvalitet på alle forretningsområder. Det vil fortsat kræve en stærk indsats af vores højtkvalificerede og dedikerede Falck-medarbejdere, som er det altafgørende fundament for alt, hvad vi gør”, siger bestyrelsesformand Peter Schütze.

 

For yderligere information venligst kontakt Falcks presseafdeling på: 7022 0307  

Nøgleord

Information om Falck

Falck
Falck
Polititorvet
1780 København V

70 10 20 31http://www.falck.dk/

Følg pressemeddelelser fra Falck

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Falck