If Skadeforsikring

Nu stiller If krav om bæredygtig adfærd i erhvervslivets forsikringsvilkår

Del

If Forsikring integrerer nu bæredygtighed i virksomhedens risikovurdering, også kaldet underwriting. Store erhvervskunder, der ikke lever op til FN’s principper for bl.a. menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, bliver bedt om at styrke indsatsen på området - eller finde et andet forsikringsselskab.

Koncernchef i If Forsikring, Morten Thorsrud (foto: If)
Koncernchef i If Forsikring, Morten Thorsrud (foto: If)

”Vi ønsker at motivere vores store erhvervskunder til at overholde FN’s Global Compact principper, også selvom om de ikke selv er medlem af FN’s Global Compact ”, siger Ifs koncernchef, Morten Thorsrud.

FN’s Global Compact er et internationalt initiativ for virksomheder med fokus på 10 bæredygtige principper. De dækker områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Siden ​​juni har If integreret FN Global Compact-principperne direkte i sin risikovurdering af store erhvervskunder og i sin due diligence-proces af kunderne.

”Størstedelen af vores kunder arbejder allerede meget gennemgribende med FN's Global Compact-principper, og vi ønsker at øge betydningen og værdien for erhvervslivet i ​​at overholde og respektere disse standarder”, pointerer han.

If er Nordens største forsikringsselskab og opererer i og fra alle de nordiske lande. Selskabets erhvervskunder findes over hele verden.

Opfordrer kunder til at fokusere på bæredygtighed
Som led i omstillingen til at integrere bæredygtighedsprincipperne organisatorisk, har If oprettet interne ESG-vurderingsteams. Udvalgte medarbejdere er blevet uddannet i FN's Global Compact-principper, forskningsstandarder og i den nye ESG-tilgang. ESG står for Environmental, Social and Governance.

Til at vurdere i hvilket omfang erhvervskunderne overholder FN's Global Compact-principper i deres virke, anvender If vurderingsværktøjer fra en ekstern partner med speciale i netop overvågning af ESG. Ifs interne vurderingsteam vil derefter, baseret på rapporterne og andet relevant materiale, evaluere kundeforholdet.

Underretning og forbedring
”Vi har et ansvar for at vejlede vores kunder. Vores rolle er at samarbejde om at udvikle og hjælpe kunderne med at bidrage til et bæredygtigt samfund i de områder, hvor de opererer”, fastslår Morten Thorsrud.

Hvis det på baggrund af den samlede vurdering viser sig, at en af de store erhvervskunder overtræder et eller flere af FN's Global Compact-principper, vil If underrette virksomheden, der vil blive bedt om at rette op på situationen. Hvis kunden enten ikke ønsker eller ikke er i stand til at forbedre sin praksis for at overholde principperne, kan virksomheden i sidste ende blive bedt om at finde et andet forsikringsselskab.

Til dato et kun et lille antal virksomhedskunder blevet underrettet om, at deres ESG -vurdering ikke er tilfredsstillende. Ingen kundeforhold er blevet afsluttet.

”De virksomheder, vi underretter, vil naturligvis have mulighed for at afhjælpe situationen og styrke deres indsatser. Vi har allerede oplevet kunder, som er blevet underrettet om overtrædelser, gøre deres absolut bedste for at steppe op og overholde standarderne”, fortæller Morten Thorsrud.

”For nuværende er vores fokus på vores større kunder. Det er vigtigt at understrege, at det ikke handler om, hvorvidt virksomheder har dieselbiler i deres vognpark. Det handler om at beskytte menneskerettigheder, sikre fair arbejdsforhold, miljøbeskyttelse og antikorruption”, siger koncernchefen.

Er selv blevet vurderet
Implementeringen af ​​FN's Global Compact-principper som standard for underwriting i If er et af de seneste skridt, den nordiske forsikringskoncern har taget for at integrere bæredygtighed direkte i sin forretningsdrift.

If Forsikring er del af FN Global Compact gennem moderselskabet Sampo Group, som sluttede sig til initiativet i 2019. FN Global Compact er grundlag for både Sampos “Code of Conduct” og for Ifs “Supplier Code of Conduct”.

If har selv været igennem ESG-vurderingen på samme vis som deres kunder.

FN Global Compact har mere end 13.000 virksomheder som medlemmer verden over.

Yderligere: https://www.if.dk/om-if/baeredygtighed/esg

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Koncernchef i If Forsikring, Morten Thorsrud (foto: If)
Koncernchef i If Forsikring, Morten Thorsrud (foto: If)
Download
If er Nordens største forsikringskoncern, og indfører nu bæredygtighedskrav overfor store erhvervskunder.
If er Nordens største forsikringskoncern, og indfører nu bæredygtighedskrav overfor store erhvervskunder.
Download

Links

Information om If Skadeforsikring

If Skadeforsikring
If Skadeforsikring
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

http://www.if.dk/

If er Nordens største forsikringsselskab. Næsten 8.000 medarbejdere arbejder for, at Ifs 3,8 millioner kunder både tør og kan forme deres fremtid. If har været klimaneutral siden 2011 og tilsluttede sig i 2021 Science Based Targets (SBTi) og forpligter sig derved til at reducere ressourceforbrug og opfylde ambitiøse klimamål. Som storindkøber påtager If sig ansvaret for at tilskynde og, om nødvendigt, kræve bæredygtig adfærd fra sine flere tusinde samarbejdspartnere. If forsikrer hver 4. husstand i Norden, er ejet af den finske finanskoncern Sampo og har sit hovedkontor i Stockholm. 

Følg pressemeddelelser fra If Skadeforsikring

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra If Skadeforsikring

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum