Tønder Kommune

Nu skal Kæmpebjørnekloen igen bekæmpes

Del

Tønder Kommune maner nu til fælles front mod Kæmpebjørnekloen. Tiden er knap, for planten udgør en trussel mod både naturen og folkesundheden. Derfor skal den bekæmpes, inden den blomstrer, lyder opfordringen fra kommunen.

Det er forår og lige nu springer planter og blomster ud i fuldt flor. Det gælder desværre også kæmpebjørnekloen, som er kendt for at udgøre en trussel mod både natur og folkesundhed. Derfor mener miljømedarbejder ved Tønder Kommune, Lisbeth S. Johannsen, også at der er rigtig god grund til at bekæmpe planten.

”Kæmpebjørnekloen er uønsket i vores natur. Planten er ikke hjemmehørende i Danmark, og den vokser kraftigt, spreder sig meget hurtigt og fortrænger alle andre planter. For mennesker kan planten også være et ubehageligt bekendtskab, fordi saften fra planten kan medføre alvorlige forbrændinger på huden, fortæller Lisbeth S. Johannsen”.

Helt tilbage i 2008 vedtog Tønder Kommune en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen. Planen skal sikre bekæmpelse af kæmpebjørneklo på både offentlige og private grunde, og dermed sikre, at planten ikke spredes yderligere - og gerne på sigt udryddes.

I Tønder Kommune har alle grundejere pligt til at bekæmpe planten på deres egen grund, mens Tønder Kommune tager kampen mod kæmpebjørnekloen på alle de kommunale arealer. Og det er nu i forårsmånederne, at bekæmpelsen skal ske, inden den i løbet af sommermånederne springer ud og smider frø.

”Vi oplever desværre hvert år, at mange glemmer, at de nu igen skal i gang med at bekæmpe planten. Den skal nemlig bekæmpes hvert år, indtil den ikke kommer mere. Det kan tage op til 10 år, og hvis man ikke når at bekæmpe den, inden den smider frø, så tæller de 10 år forfra, siger Lisbeth S. Johannsen.

Hvis du er plaget af kæmpebjørnekloen, kan du på miljøstyrelsens hjemmeside finde en vejledning med gode råd til, hvordan du effektivt gør en ende på den invasive planteart.

Ser du kæmpebjørneklo på kommunale arealer er du meget velkommen til at kontakte Tønder Kommune på tlf.: 74 92 92 80 eller sende en mail til Lisbeth Johannsen på lisc@toender.dk.

Fakta:

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart som er omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommunerne kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.

Information om Tønder Kommune

Tønder Kommune
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

+45 74 92 92 92https://www.toender.dk/