Hjørring Kommune

Nu skal der vind i sejlene i Løkken Moleleje

Del

I Løkken Moleleje møder unge og ældre, turister og fastboende hinanden omkring surfing og landing af frisk fisk. Stedet har de senere år udviklet sig til at være Løkkens hovedattraktion, og med 5,1 mio. kr. i støtte fra Foreningen Realdania sætter Hjørring Kommune nu gang i en videreudvikling af byens hjerterum.

Liv i Løkken hele året 
Løkken Moleleje fik i 2015 en ansigtsløftning, da læmolen blev renoveret og fik en rekreativ opgraderingProjektet De Maritime Huse omfatter et arkitektonisk løft af husene ved Løkken Moleleje, som i dag udgøres af Fiskernes Hus, Kiosken, Spilhuset og Hummerhuset. Husene er i dag i en stand, som ikke understøtter liv og friluftsaktiviteter hele åretDerfor skal der ske en nybygning og/eller renovering af Fiskernes Hus, som bruges af de aktive kystfiskere, og Kiosken, som i dag huser North Shore Surf. 

Tankerne bag projektet er at sikre et fortsat aktivt kystfiskeri i Løkken og samtidig tilføre faciliteter til de outdooraktiviteter, der lever i sameksistens med fiskeriet i molelejet. De nye faciliteter vil gøre det muligt at udbyde sæsontilpassede aktiviteter i Løkken hele året - og netop det ser Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt store potentialer i: 

Realiseringen af De Maritime Huse vil selvfølgelig understøtte helårsturismen og dermed de lokale erhverv, som er afhængige af det. Men det vil samtidig bidrage til den positive udvikling vi ser i området, hvor det voksende surf- og outdoormiljø kombineret med nærheden til Aalborg skaber øget bosætning og nye erhvervsmuligheder. Det er en fantastisk gevinst – ikke bare for Løkken, men for hele kommunen, siger Arne Boelt. 

 

Fremtidens kulturarv 
Tankerne bag De Maritime Huse er ambitiøse, og stiller store krav til den arkitektoniske kvalitet i projektet. Husene skal være en attraktion i sig selv i kraft af det miljø, de udgør og det arkitektoniske udtryk. Samtidig skal projektet realiseres i respekt for, at det er et følsomt område både i forhold til naturbeskyttelse og klitfredning.   

Derfor udskriver Hjørring Kommune i løbet af 2021 en arkitektkonkurrence med henblik på at kunne udvælge det projekt, som bedst viser, hvordan de nye elementer og bygninger kan spille sammen med strand- og klitlandskabet på en ny, nænsom og visionær måde. Husene skal skabe rammerne for det samspil, der er mellem aktiviteterne i området; en gåtur på molen, et aktivt kystfiskeri, lystfiskeri, surfing, vinterbadning, beachvolley og et hav af andre aktive oplevelser - eller bare en kop kaffe i et ganske særligt miljø. 

 

Bredt samarbejde sikrer lokal forankring 
Kiosken, som i dag rummer North Shore Surf, er ejet af Hjørring Kommune. Fiskernes Hus ejes af Løkken Fiskeriforening, som indgår i samarbejdet om udviklingen af projektet. Derudover er det helt afgørende, at realiseringen af projektet kommer til at ske i et tæt samarbejde med en lang række interessenter i Løkken, herunder Løkken.dk og det lokale erhvervsliv. Det første skridt i realiseringen bliver derfor også en tæt dialog med de mange aktive samarbejdsparter i Løkken. 

“I forbindelse med arbejdet omkring Løkken læmole oplevede vi Løkken som et stærkt lokalsamfund, som er meget interesseret i at engagere sig i og komme med konstruktive input til byens udvikling. Det frugtbare samarbejde ser vi meget frem til at fortsætte omkring De Maritime Huse”, siger formand for udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Tim Jensen. 

På sigt er det tanken, at en nystiftet erhvervsdrivende fond skal stå for driften af husene. Hjørring Kommune vil fortsat have det overordnede ansvar for driften af alle offentlige faciliteter i molelejet. 

 

Fakta: 

  • Samlet anlægssum: 11-12 mio. kr. 
  • Projektet støttes af Realdania med 5,1 mio. kr. Støtten er en del af en større samlet indsats på Vestkysten.
  • Hjørring Kommune er projektejer i tæt samarbejde med en ny erhvervsdrivende fond, der stiftes i Løkken i forbindelse med projektet. 
  • Projektet forventes realiseret i løbet 2021-22. 

Kontakter

Formand for udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Tim Jensen
Tlf. 41 93 77 32
tim.jensen@hjoerring.dk

Chef for By, Plan og Byg Malene Munch
Tlf. 41 93 67 67
malene.munch@hjoerring.dk

Billeder

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/
Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den næst største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Sindals nye ældrecenter bliver i et plan – bygget med fokus på tryghed og hjemlighed.3.3.2021 09:24:42 CETPressemeddelelse

Udover at være et hjem for borgere, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem, skal det nye Vendelbocenter indeholde et aktivitetscenter for ældre borgere, træningsfaciliteter til genoptræning samt en sygeplejeklinik. Desuden skal der være plads til de mange frivillige, der hjælper til på centeret, og til foreningen Solgårdens Venner. Der arbejdes også på at skabe et cafétilbud på centeret, hvor borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eksempelvis kan betjene en café. Med 96 plejeboliger bliver det nye Vendelbocenter kommunens hidtil største. Hjørring Kommune har været igennem en længere proces for at vælge den rette arkitekt til byggeriet, og et enigt bygherreudvalg har nu valgt arkitektfirmaet Cubo. - Det nye Vendelbocenter skal både være et hjem for mange beboere og et sted, hvor borgere fra lokalområdet kan komme til genoptræning, i aktivitetscenter eller få kop kaffe i cafeen – og samtidig skal det være en arbejdsplads. Det er en svær opgave at rumme alle de

Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune har indgået en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på kommunens folkeskoler, Hjørringskolen og Hjørring Ny 1016.2.2021 09:45:43 CETPressemeddelelse

I 2020 indgik KL og Lærernes Centralorganisation igen en central arbejdstidsaftale på skoleområdet, A20. Intentioner og værdier i A20 er i god overensstemmelse med det mangeårige gode og stærke samarbejde mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune. Et samarbejde der allerede i 2018 førte til en lokal arbejdstidsaftale, som sikrede god sammenhæng mellem tid til undervisning og til forberedelse.

Besøgsrestriktioner på alle ældrecentre og botilbud i Hjørring Kommune16.12.2020 17:12:20 CETPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt påbud om besøgsrestriktioner på alle ældrecentre i Hjørring Kommune. Restriktionerne træder i kraft i morgen torsdag d. 17. december og bliver ifølge styrelsen indført på grund af et stigende smittetryk. De nye restriktioner vil indebære, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende, som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig. Derudover kan to pårørende aflægge besøg i særlige besøgsrum. Det er dog fortsat også muligt med besøg i kritiske situationer. Hjørring Kommune forventer, i løbet af et par dage, at modtage et tilsvarende påbud om besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet gældende sociale botilbud med sårbare borgere. Alle plejecentre vil orientere både beboere og pårørende om besøgsforbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis pårørende har spørgsmål, er de velkommen til at henvende sig til plejecenteret/botilbuddet. Påbuddet om besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum