Hjørring Kommune

Nu skal der styr på smitten i Hjørring Kommune

Del

Smittetallet har været markant stigende i Hjørring Kommune de seneste dage. Situationen er alvorlig og kalder på, at alle nu gør en ekstra indsats for at knække kurven.

De seneste tal viser, at smitten findes overalt i kommunen og i alle aldersgrupper. Derfor opfordrer Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt nu alle kommunens borgere til at tage ansvaret på sig:

”Tallene viser, at smitten ikke kun cirkulerer i socialt eller geografisk afgrænsede områder. Den spreder sig bredt i vores lokalsamfund, og vi er nødt til at gøre en ekstra indsats nu, hvis situationen ikke skal komme ud af kontrol. Jeg vil indtrængende bede alle om at følge de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne, for kun ved fælles hjælp kan vi få styr på smitten”, siger Arne Boelt.

Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune:

  • Følg de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne
  • Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster.
  • Undgå, at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning.
  • Oplever man de mindste symptomer på COVID-19 – kontakt egen læge hurtigst muligt pr. telefon.
  • Foreninger, idrætsklubber, frivillige og kulturelle mødesteder kan gøre en forskel ved at være ekstra opmærksomme og overveje, hvilke arrangementer, de gennemfører.

Ekstra tiltag iværksættes nu

Kommunen iværksætter en række tiltag, som skal begrænse smitten.

På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet betyder det at:

  • Aktiviteterne i de Frivillige Huse indstilles.
  • Selvtræneraktiviteter indstilles.
  • Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om besøgsrestriktioner på ældrecentre og botilbud for særligt udsatte borgere opretholdes indtil videre, og så længe smittetrykket ligger på et højt niveau.

På Børne-, Fritids- og Uddannelsesområdet betyder det at:

  • Institutioner udelukkende anvendes af faste brugere (børn, elever, foreninger), hvilket betyder at forældremøder, forældresamtaler med videre enten afholdes virtuelt eller udskydes.
  • Kommunalt arrangerede klubaktiviteter lukkes ned

Derudover forlænger kommunen de allerede iværksatte tiltag foreløbig frem til udgangen af oktober. Alle medarbejdere opfordres til så vidt muligt at afholde møder via Teams eller telefonisk. Samtidig arbejder de ansatte hjemmefra i den udstrækning det er muligt. Byråds- og udvalgsmøder afholdes så vidt muligt virtuelt.

Tiltagene har ikke en betydning for de borgere, der her og nu modtager hjælp, støtte og andre kommunale ydelser.

Alle tiltag gælder så længe smittetallet er højt, men genovervejes ved udgangen af oktober.

Nøgleord

Kontakter

Borgmester Arne Boelt, tlf. 41 22 30 69
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, tlf. 41 22 30 12
Direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Leif Serup, tlf. 41 22 30 15
Direktør for Børne- og Undervisningsforvaltningen Jesper Carlsen, tlf. 30 46 03 37

Billeder

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Besøgsrestriktioner på alle ældrecentre og botilbud i Hjørring Kommune16.12.2020 17:12:20 CETPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt påbud om besøgsrestriktioner på alle ældrecentre i Hjørring Kommune. Restriktionerne træder i kraft i morgen torsdag d. 17. december og bliver ifølge styrelsen indført på grund af et stigende smittetryk. De nye restriktioner vil indebære, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende, som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig. Derudover kan to pårørende aflægge besøg i særlige besøgsrum. Det er dog fortsat også muligt med besøg i kritiske situationer. Hjørring Kommune forventer, i løbet af et par dage, at modtage et tilsvarende påbud om besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet gældende sociale botilbud med sårbare borgere. Alle plejecentre vil orientere både beboere og pårørende om besøgsforbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis pårørende har spørgsmål, er de velkommen til at henvende sig til plejecenteret/botilbuddet. Påbuddet om besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

Besøgsrestriktionerne på plejecentre og botilbud bliver ophævet24.11.2020 14:42:59 CETPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed og Social- og Indenrigsministeriet har besluttet at ophæve besøgsrestriktionerne på henholdsvis plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune, som har været gældende i store dele af efteråret. Styrelsen begrunder åbningen for besøg med, at smittetrykket den seneste uge har været lavt samt at der ikke længere er farme med smittede mink. - Jeg er meget glad for, at det igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre og botilbud. Der er ingen tvivl om at rigtig mange blandt både beboere og pårørende, har oplevet et stort afsavn i de seneste par måneder. Jeg håber for alle at det meget lave smittetryk kan fastholdes i en længere periode, og gerne helt til vaccinen kommer, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor der skal indføres besøgsrestriktioner, siger formand for Sundheds- Ældre- Handicapudvalget, Per Møller (K). Det vil fortsat være et krav om at anvende mundbind i forbindelse med besøg, og besøgene skal ske i overensstemmelse me

Borgere og politikere taler sammen og finder fælles retning29.10.2020 08:54:03 CETPressemeddelelse

Borgere og politikere, der mødes omkring samme bord gennem et helt år. Det har været opskriften på en ny måde at arbejde på i Hjørring Kommune. I august 2019 blev to grupper med borgere og politikere sat i gang. Den ene gruppe, ”Boligliv”, har siden arbejdet med hvilke boliger vi i fremtiden skal bo i, og de forskellige måder vi vil bo på. Den anden gruppe, ”Kystliv”, har arbejdet med anbefalinger for udvikling af hverdagsliv og turismeliv for kommunens kyststrækning med Løkken i syd til Tversted i nord. Grupperne har mødtes adskillige gange og det har for alle været en helt ny arbejdsform. På møderne er borgere og politikere blevet præsenteret for forskellige oplæg som input til de efterfølgende livlige og gode drøftelser i begge grupper. - Det har været positivt at opleve, at borgerne var med hele vejen i processen. Ingen blev koblet af. Som borger var det spændende at være med helt inde i maskinrummet og få et indblik i de faglige og politiske mellemregninger. Alle lærer også noget

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum