TUR ForlagTUR Forlag

Nu bliver det endnu nemmere at lastsikre!

Del

TUR Forlag udgiver ny miniguide 'Lastsikring af mindre køretøjer', så det bliver nemmere for professionelle og semiprofessionelle at lastsikre.

Bogen er i et praktisk lommeformat, der gør det nemt og hurtigt at finde forenklede anvisninger på, hvordan lastsikring af gods på mindre køretøjer skal udføres i henhold til færdselslovens § 82, stk. 3.

Miniguiden indeholder de vigtigste begreber og lastsikringsmetoder, og bør altid findes lige ved hånden.

Emnerne i bogen er bl.a. materialer til lastsikring, surringsmetoder, hastigheder, overlæs, køre-/hviletid og vognmandstilladelse.

På bagsiden af miniguiden finder du 6 gode råd om at køre med anhænger.

Praktisk information:

1. udgave, 2008

24 sider

AR nr. 287

ISBN: 978-87-7057-547-8

Pris: kr. 25 inkl. moms

Miniguiden kan købes på turforlag.dk

Nøgleord

Kontakter

Forlagsredaktør Sarah Thelin, st@turforlag.dk, 35878707

Information om TUR Forlag

TUR Forlag
Vesterbrogade 6 D, 4. SAL
1780 København V

35 87 87 00http://www.turforlag.dk/

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer.

Vores vigtigste målsætning er høj kvalitet, og vi er derfor i konstant udvikling. Undervisningsmaterialerne skal leve op til de stigende krav, der stilles m.h.t. at kunne håndtere den avancerede teknik inden for områderne moderne transport, lager og logistik. Derfor videreudvikler og opdaterer vi løbende eksisterende undervisningsmaterialer samtidig med, at fagredaktører og forfattere arbejder med nye ideer til fagstof i samarbejde med bl.a. faglærere på landets tekniske skoler og AMU-centre. Kendskab til og brugen af IT som værktøj er i stadig højere grad en forudsætning for arbejdet i transportbranchen. TUR Forlag er på forkant. Vi udvikler interaktive programmer til individuel, aktiv læring, som tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og viden.

Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervenes uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer. TUR Forlag er medlem af Forlæggerforeningen.