Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 26,5 millioner til forskning i kunst og kunsthistorie

Del

Kunstnere, kunsthistorikere og kuratorer er blandt bevillingsmodtagerne, der nu får mulighed for at fordybe sig i kunstforskning.

Malerier af guld, lig som æstetisk materiale i samtidskunsten, mekaniske kristusfigurer fra middelalderen og betydningen af den franske kunstudstilling i København i 1888. Det er eksempler på nogle af emnerne for de 19 projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fondens Kunstområde.

Samlet set har fonden uddelt 26,5 mio. kr. til ni Mads Øvlisen stipendier, to investigator grants, et gæsteprofessorat og syv kunsthistoriske projekter.

Fonden modtog i alt 101 ansøgninger til områdets forskningsstipendier og projektstøtte, og mens alle ansøgningerne er kendetegnet ved høj kvalitet, spænder emnerne bredt. På Statens Museum for Kunst vil en forsker undersøge Anna Anchers arbejde i en bredere kontekst end Skagen, mens et ph.d.-projekt på Købehavns Universitet ser på Islamisk Stats ødelæggelse af kunstværker med kunsthistoriske briller.

”Med Novo Nordisk Fondens kunstområde ønsker vi at understøtte forskning i kunst og kunsthistorie i Danmark. Vi glæder os til at se de mange kvalificerede projekter blive udfoldet over de kommende år og til at lade os inspirere af kunstforskernes nysgerrighed og evne til at skabe nye perspektiver,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af kunstområdet i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordiske Fondens støtte til kunstforskning er primært fokuseret på kunsthistorisk forskning, men området favner også projekter, der kobler kunst og naturvidenskab. Her skal et postdocprojekt eksempelvis undersøge sammenhængen mellem kunst, videnskab og religion i middelalderens afbildninger af kosmos.

Fondens kunstområde støtter kunst og kunsthistorisk forskning med ph.d.- og postdocstipendier, investigator grants til erfarne, talentfulde forskere, gæsteprofessorater og støtte til kunsthistoriske projekter. Området har været en del af fonden siden 1979, og fondens komite for forskning i kunst og kunsthistorie består af anerkendte kunstforskere fra Danmark, Sverige og Norge.

Næste ansøgningsrunde forventes at åbne i november 2019.

Bevillingsmodtagerne:

Projektstøtte til forskning i kunst og kunsthistorie:
Kunsthistoriker Marina Vidas, Statens Museum for Kunst, DKK 299.941
Paintings in Gold: Sight, Reflection and Experience, 1320-1440

Seniorforsker Peter Nørgaard LARSEN, Statens Museum for Kunst, DKK 301.839
Anna Ancher - ud af Skagen og ind i verden

Seniorforsker Jan Zahle, Aarhus Universitetsforlag, DKK 100.000
Thorvaldsen and his plaster casts from the Antique and the Early Modern period. The Roman plaster cast market 1750-1840

Professor Carsten Thau, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, DKK 466.200
Transparens i den moderne kunst og arkitektur

Lektor Mikkel Bolt Rasmussen, Københavns Universitet, DKK 104.750
La métamorphose de l'art contemporain. Translation and publication of a collection of essays on contemporary art in French

Kunsthistoriker Patrick Kragelund, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DKK 477.270
De kunst- og arkitekturhistoriske konsekvenser af Christian IVs Englandsbesøg i 1606. Med engelsk udgivelse af en overset dagbog fra besøget

Seniorforsker Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst, DKK 250.000
Forførelseskunst – Piranesis raderinger og den værgeløse betragter                       

Investigator Grant i kunsthistorisk forskning:
Lektor Anne Ring Petersen, Københavns Universitet, DKK 4.000.000
Togetherness in Difference: Reimagining identities, communities and histories through art 

Lektor Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Aarhus Universitet, DKK 3.999.821
Blødende billeder og visuel animation: Kristusautomater, actiondukker og mekaniske figurer i senmiddelalderens danske og skandinaviske billedmedier

Mads Øvlisen ph.d.-stipendium kunsthistorisk forskning før 1900:
Terne Thorsen, Københavns Universitet, DKK 2.000.000
Breaking and Creating – The Contemporary Iconoclasm of Islamic State

Mads Øvlisen ph.d.-stipendium kunsthistorisk forskning efter 1900:
Kunsthistoriker Jacob Bach Riis, Aarhus Universitet, DKK 1.893.359
LIGETS LIV - Betydning, oplevelse og politik i nekroæstetikken

Mads Øvlisen ph.d.-stipendium praksisbaseret forskning - kunst:
Kunstner Nanna Debois Buhl, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, DKK 2.000.000
Sky Studies: Cosmic Code, Images, and Imaginaries

Mads Øvlisen ph.d.-stipendium praksisbaseret forskning - kuratering:
Kurator Charlotte Sprogøe, Aarhus Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, DKK 2.000.000
Exhibition as (Psycho-Aesthetic) Form – and Backdrop as Character                       

Mads Øvlisen ph.d.-stipendium med særligt potentiale:
Jenny-Ann Gräf Sheppard, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, DKK 2.000.000
Communicating Vessels: Re-defining Agency through Sounding

Mads Øvlisen postdocstipendium - kunsthistorisk forskning:
Adjunkt Nicholas Parkinson, Ny Carlsberg Glyptotek, DKK 1.499.557
Copenhagen 1888: Den Franske Kunstudstilling.

Kasper Opstrup Frederiksen, Københavns Universitet, DKK 1.500.000
Unexpected Encounters - on Cosmism, Cosmic Consciousness and Cosmopolitics

Mads Øvlisen postdocstipendium - praksisbaseret forskning:
Kunstner Katrine Dirckinck-Holmfeld, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, DKK 1.495.170
Entangled Archives: Cartographies of Critical Fabulations and Repair in the Colonial Archive                                                                                 

Mads Øvlisen postdocstipendium - kunst og naturvidenskab:
Postdoc Christian Etheridge, Nationalmuseet, DKK 1.488.358
Depictions of the Heavens: The Interface of Science, Religion and Art in Medieval Scandinavia                                                                        

NNF Visiting Professorship in Art & Art History:
Lektor Lotte Philipsen, Aarhus Universitet, DKK 647.653
Gæsteprofessorat ved Aarhus Universitet til professor Aud Sissel Hoel i perioden 1. juli – 31. dec. 2020 

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling29.8.2019 07:00:00 CESTPressemeddelelse

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi1.7.2019 10:51:21 CESTPressemeddelelse

En styrket offentlig debat og inspirerende veje til ny viden om naturvidenskab er i fokus i Novo Nordisk Fondens tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet. Naturvidenskaben er central for at forstå verden, og med en pulje på 30 mio. kr. ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der styrker viden om emnet i den brede befolkning og kvalificerer den offentlige debat. ”Med denne ansøgningsrunde vil vi åbne for en verden af kreative, nytænkende projekter, der kan begejstre os alle til at lære mere om naturvidenskab. Med projekterne kan vi få indblik i de nyeste forskningsresultater og styrke den offentlige debat om alt fra biomedicinsk forskning til bæredygtighed,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden. Fælles for projekterne er, at de skal sætte refleksioner i gang og styrke den enkeltes viden og kritiske stillingtagen til naturvidenskab, og emnerne kan spænde vidt. Eksempelvis kan projekterne unde

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur1.7.2019 10:31:02 CESTPressemeddelelse

Børn og unges matematiske kompetencer er i fokus i den tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet hos Novo Nordisk Fonden. Det er nu muligt at søge støtte til projekter, der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi. Novo Nordisk Fonden har netop åbnet efterårets ansøgningsrunde med en pulje på 45 mio. kr. Der er matematik overalt i naturen, og vores matematiske forståelse er central for, at vi kan være forbrugere, beslutningstagere og medskabere i fremtidens teknologi. Vindmølledesignere, robotbyggere og genteknologer bruger matematikkens sprog til at bygge modeller. De arbejder ligesom mange andre med naturvidenskab, kodning og big data, og deres matematiske kompetencer skal udvikles helt fra daginstitutions- og skoleårene. Med de tematiske uddelinger til matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige model

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum