Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden øremærker 60 mio. kr. til kirurgisk forskning

Del

Novo Nordisk Fonden har øremærket 60 millioner kroner til at støtte kirurgisk forskning over de næste 3 år for at øge kvaliteten af eksperimentel evidens på dette felt.

Kirurgi er en vigtig del af behandlingen for mennesker med akutte og kroniske sygdomme. Hvert år bliver mere end 235 millioner kirurgiske indgreb udført i hele verden, men på trods af dette store antal, er der begrænset eksperimentel evidens for metoder og effekten af mange af disse indgreb.

Novo Nordisk Fonden har derfor lanceret et nyt støtteprogram målrettet kirurgisk forskning, som skal gøre det muligt at få mere forskningsbaseret viden på dette område. Programmets bevillinger spænder fra 100.000 til 3 millioner kroner i en periode på 1–3 år. Det årlige budget for programmet er på 20 millioner kroner, og det løber over 3 år.

Forskning fremmes
Målet for det nye program er at fremme kirurgisk forskning i Danmark ved at stille midler til rådighed til eksperimentelt klinisk arbejde. Kirurger får mulighed for at søge midler til målrettet forskning eller til ansættelse af videnskabelig eller teknisk assistance.

”Vi ved, at arbejdsbyrden er et stort problem på de fleste kirurgiske afdelinger. Uden den nødvendige tid til forskning bliver det vanskeligt at udvikle bedre, mere effektive og mere skånsomme kirurgiske behandlinger. Det har ført til et udækket behov inden for forskningen. Med dette nye program giver fonden kirurger mulighed for at frikøbe tid, der kan bruges til forskning i kirurgi,” forklarer Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, leder af afdelingen for Biomedicine and Health Research, Novo Nordisk Fonden.

Hvem kan søge og til hvilke formål?
Programmet er åbent for alle forskere fra offentlige forskningsinstitutioner eller hospitaler i Danmark. Forskningsprojekterne skal ligge inden for kirurgi-området.

Specifikke forskningsemner kunne omhandle:

  • Randomiserede eller ikke-randomiserede kliniske forsøg;
  • Epidemiologi;
  • Udvikling af nye kirurgiske metoder eller procedurer; og
  • Forebyggende kirurgi, rehabilitering efter kirurgi og plejen af patienter der undergår kirurgisk behandling.

Programmets årlige ansøgningsrunder begynder i efteråret 2019; programmet løber over 3 år og vil derefter blive evalueret. Ansøgningssystemet åbnes 24. juli 2019, og deadline for ansøgninger er 4. september 2019.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, +45 3067 4805, cims@novo.

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling29.8.2019 07:00:00 CESTPressemeddelelse

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi1.7.2019 10:51:21 CESTPressemeddelelse

En styrket offentlig debat og inspirerende veje til ny viden om naturvidenskab er i fokus i Novo Nordisk Fondens tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet. Naturvidenskaben er central for at forstå verden, og med en pulje på 30 mio. kr. ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der styrker viden om emnet i den brede befolkning og kvalificerer den offentlige debat. ”Med denne ansøgningsrunde vil vi åbne for en verden af kreative, nytænkende projekter, der kan begejstre os alle til at lære mere om naturvidenskab. Med projekterne kan vi få indblik i de nyeste forskningsresultater og styrke den offentlige debat om alt fra biomedicinsk forskning til bæredygtighed,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden. Fælles for projekterne er, at de skal sætte refleksioner i gang og styrke den enkeltes viden og kritiske stillingtagen til naturvidenskab, og emnerne kan spænde vidt. Eksempelvis kan projekterne unde

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur1.7.2019 10:31:02 CESTPressemeddelelse

Børn og unges matematiske kompetencer er i fokus i den tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet hos Novo Nordisk Fonden. Det er nu muligt at søge støtte til projekter, der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi. Novo Nordisk Fonden har netop åbnet efterårets ansøgningsrunde med en pulje på 45 mio. kr. Der er matematik overalt i naturen, og vores matematiske forståelse er central for, at vi kan være forbrugere, beslutningstagere og medskabere i fremtidens teknologi. Vindmølledesignere, robotbyggere og genteknologer bruger matematikkens sprog til at bygge modeller. De arbejder ligesom mange andre med naturvidenskab, kodning og big data, og deres matematiske kompetencer skal udvikles helt fra daginstitutions- og skoleårene. Med de tematiske uddelinger til matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige model

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum