Globenewswire

North Media A/S

Del

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i North Media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14-2021
10. marts 2021


I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionerne omhandler:

NavnBeholdning
før transaktion,
antal aktier
Transaktion,
antal aktier
Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Mads Dahl Møberg Andersen
(afhændelse)
113.38570.00043.385


Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK