Furesø Kommune

Normeringen øges i Furesøs dagtilbud i 2022

Del

Børn og forældre i Furesøs dagtilbud kan se frem til, at der i 2022 er i alt 8,5 millioner ekstra statslige og kommunale kroner til at ansætte flere medarbejdere og forbedre normeringerne. Det er resultatet efter sidste møde i Udvalg for dagtilbud og familier, hvor medlemmerne frigav 2,4 mio. kr. til at øge normeringerne i kommunens dagtilbud.

Furesø Kommune sætter alle sejl til for at rekruttere pædagoger til Furesøs dagtilbud. Christina Kryger Rossing fra Børnehuset Birkedal medvirker her i en af kommunens rekrutteringsvideoer. Christina fortæller om sprogarbejdet og om at gøre en forskel som pædagog i Furesø. Foto Nur Ekizler
Furesø Kommune sætter alle sejl til for at rekruttere pædagoger til Furesøs dagtilbud. Christina Kryger Rossing fra Børnehuset Birkedal medvirker her i en af kommunens rekrutteringsvideoer. Christina fortæller om sprogarbejdet og om at gøre en forskel som pædagog i Furesø. Foto Nur Ekizler

6 mio kr. kommer fra den statslige pulje til minimumsnormeringer, mens udvalget har afsat 1 mio. kr. Hertil kommer, at midlerne fra 2022 indgår i beregningen af forældrebetalingen, hvilket giver et øget takstprovenu på 1,4 mio.kr.

Pengene skal bruges til at styrke normeringerne gennem ansættelse af pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i Furesøs dagtilbud i 2022.

Byrådet har over de seneste år tilført ekstra midler til dagtilbudsområdet ud over puljemidlerne til minimumsnormeringer. Det betyder, at Furesø Kommune siden 2020 har levet op til minimumsnormeringerne på max. 3 børn pr. voksen i vuggestue og max. 6 børn pr. voksen i børnehave, selv om rekrutteringssituationen er svær.

Formand for Udvalg for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (A): "Jeg er glad for, at vi i Furesø lever op til kravet om minimumsnormering, så vi kan fortsætte det gode pædagogiske arbejde i alle vores dagtilbud. Der skal flere ressourcer til dette område, så der kommer endnu flere medarbejdere, der kan sikre en god, tryg og udviklende hverdag for de mindste Furesøborger. I udvalget har vi prioriteret særligt at tilgodese dagtilbud med flest børn i udsat position. Vores gode normeringer i dagtilbud betyder, at dagtilbuddene kan ansætte flere gode pædagogiske kræfter til det vigtige arbejde med at støtte de mest udsatte børn i deres udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddene.”

Midlerne til minimumsnormeringerne fordeles derfor dels på tværs af alle dagtilbud efter børnetal, så alle dagtilbud kan fortsætte med styrke normeringerne, og dels til de dagtilbud, som har flest børn og familier i udsatte positioner, og som har særligt brug for sparring og vejledning fra deres dagtilbud. Her anvendes ressourcerne bl.a. til at øge andelen af pædagog-uddannet personale med henblik på at styrke kvaliteten af indsatserne i forhold til især sprogarbejdet og forældresamarbejdet.

Men det er ikke en nem opgave, for kampen om uddannede pædagoger er hård i hele landet.

"I september 2021 vedtog vi derfor en udviklingsplan for dagtilbuddene i Furesø, der skal hjælpe os til at nå målet om, at 70 procent af alle ansatte i Furesøs dagtilbud skal være uddannede pædagoger i 2030. Børn trives bedre, udvikler sig og lærer mere, når normeringen er god. Og det gør medarbejdernes arbejdsmiljø bedre, hvilket er et helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at rekruttere endnu flere dygtige pædagoger, som jobsituationen ser ud nu, hvor konkurrencen er hård i Hovedstadsområdet”, slutter Bettina Ugelvig Møller.

Fakta

Her kommer midlerne fra

Furesø Kommune modtog i forvejen 6 mio. kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer, og kommunens andel af de nye midler i 2022 udgør 1 mio.kr., som kommer oveni midlerne fra 2020 og 2021.

Hertil kommer, at midlerne fra 2022 indgår i beregningen af forældrebetalingen, hvilket giver et øget takstprovenu på 1,4 mio.kr. I alt er der således cirka 8,5 mio. kr. til fordeling til minimumsnormeringer i Furesø Kommunes dagtilbud i 2022.

Minimumsnormeringer

På landsplan lever 66 kommuner op til minimumsnormeringerne for så vidt angår vuggestuer (3 børn pr. voksen). 47 kommuner i Danmark lever op til minimumsnormeringerne for så vidt angår børnehaver (6 børn pr. voksen).

Normering i Furesøs dagtilbud

Furesø

Normering 2020

Vuggestue

3,0

Børnehave

5,8

Den statslige pulje

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

I 2020 og 2021 blev der fordelt hhv. 499,2 mio. kr. og 767,4 mio. kr., og i 2022 udmøntes i alt 957,4 mio. kr. til alle landets kommuner via puljen til normeringer i daginstitutioner. Den enkelte kommunes andel beregnes pba. af antallet af 0-5-årige børn.

På furesoe.dk/blivpædagog findes en række film, hvori Furesøs pædagoger fortæller om trivsel, om faglige oplæg og uddannelsesmulighederne i Furesø.

Kontakter

Bettina Ugelvig Møller (A)

1. viceborgmester,
Formand for Plan- og Byudvikling
Næstformand for Børn og Skole
Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Tine GramVelfærdsdirektør

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Seniorliv

Tlf:7235 4004tgr@furesoe.dk

Billeder

Furesø Kommune sætter alle sejl til for at rekruttere pædagoger til Furesøs dagtilbud. Christina Kryger Rossing fra Børnehuset Birkedal medvirker her i en af kommunens rekrutteringsvideoer. Christina fortæller om sprogarbejdet og om at gøre en forskel som pædagog i Furesø. Foto Nur Ekizler
Furesø Kommune sætter alle sejl til for at rekruttere pædagoger til Furesøs dagtilbud. Christina Kryger Rossing fra Børnehuset Birkedal medvirker her i en af kommunens rekrutteringsvideoer. Christina fortæller om sprogarbejdet og om at gøre en forskel som pædagog i Furesø. Foto Nur Ekizler
Download
Midlerne til minimumsnormeringer i 2022
Midlerne til minimumsnormeringer i 2022
Download
Download
Foto Nur Ekizler
Foto Nur Ekizler
Download

Links

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum