Erhvervshus Nordjylland

Nordjylland har lige nu landets laveste ledighedsstigning

Del

For at afdække, hvor galt det står til i Nordjylland her midt i bølge to af Corona-epidemien, har Erhvervshus Nordjylland set nærmere på de seneste tal for blandt andet ledighedsudviklingen, jobmarkedet og ikke mindst digitaliseringen af erhvervslivets forretningsmodeller som en af metoderne til at ride krisen af. Sidstnævnte har blandt andet ført til lynetableringen af helt nye muligheder, når det gælder det nordjyske erhvervslivs digitalisering.

Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland
Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland

Bekymringerne er til at tage og føle på, når man som nordjysk virksomhed står midt i en rasende global pandemi. Hvor mange skal afskediges, når hjælpepakkerne stopper? Hvor alvorlig bliver den igangværende Corona-runde to - eller tre? Og hvad bliver de reelle konsekvenser af krisen både nationalt og globalt, når vi er på den anden side af epidemien? Antagelser og frygt fylder som bekendt ofte mere end reelle fakta, og derfor har Erhvervshus Nordjylland i lighed med landets øvrige Erhvervshuse og Dansk Industri set nærmere på, hvor hårdt ramt erhvervslivet er lige nu.

Længerevarende faldende tendens i Nordjylland

Ser man på tallene for ledighedsudviklingen i Nordjylland var der naturligt nok flest, der var tvunget til at melde sig ledige i begyndelsen af Corona-krisen. Fra starten af maj er antallet af nytilmeldte ledige dog faldet konstant indtil slutningen af juni, hvor der igen var en lille stigning i antallet af ledige. Siden er den positive tendens fortsat, og den faldende tendens i ledigheden har varet længere sammenlignet med resten af landet. Inden for den seneste uge er der dog tegn på, at det begynder at gå den modsatte vej, og således er den genopblussede epidemi og ophøret af nogle af Regeringens hjælpepakker sandsynligvis begyndt at slå igennem.

Lige nu går 1.053 nordjyder ledige som direkte følge af Corona-krisen. Det er værd at bemærke, at antallet af nordjyske ledige er faldet uafbrudt de seneste 11 uger frem til og med uge 38, men tallet er dog steget med 210 ledige i uge 39. Dette kan indikere, at den faldende tendens i den nordjyske ledighed er ved at flade ud, hvilket sandsynligvis skyldes det øgede Corona-smittetal og øget nedlukning af visse brancher, samt ophør af lønkompensations-ordningen.

Laveste stigning i ledigheden

De 1.053 ledige svarer til en stigning på 4,9 procent som følge af Corona. Med undtagelse af Bornholm, der af flere årsager ikke helt kan sammenlignes med resten af landets beskæftigelsesregioner, har Nordjylland således oplevet den laveste stigning i ledigheden sammenlignet med resten af landet. Til sammenligning ligger Fyn på 7,3 procent, Sydjylland på 9,3 procent, Sjælland på 10,8 procent, Vestjylland på 13,7 procent, Østjylland på 19,6 procent, og Hovedstaden på 26,6 procent. I snit er ledigheden, målt på antallet af nytilmeldte ledige siden uge 11, hvor landet blev lukket ned, steget med 16,3 procent i hele landet.

Største stigning i antallet af opslåede stillinger

Isoleret set har Thisted og Aalborg Kommune med hhv. 13,5 og 12,1 procent de højeste procentvise stigninger i antallet af nytilmeldte ledige siden Corona-krisen begyndte. Det er dog vigtigt at påpege, at Thisted Kommune har skiftet plads på listen gennem Corona-krisen, fordi relativt små ændringer i tallene betyder meget i en relativt lille kommune. Dog har Aalborg Kommune igennem perioden ligget øverst på listen, og Aalborg er særligt hårdt ramt, da krisen i særdeleshed er gået ud over byens mange arbejdspladser inden for turisme, oplevelser, hotel og restauration. Seks ud af regionens 11 kommuner kan dog bryste sig af færre tilmeldte ledige nu, end da Corona-krisen ramte landet.

Nordjylland har desuden, sammen med Fyn, oplevet den største positive stigning i antallet af opslåede stillinger ift. resten af landet i perioden. Der er ultimo uge 39 opslået 12 flere stillinger (svarende til en stigning på 0,8 procent) i Nordjylland, end der var i uge 11, da Corona-krisen ramte. Tilsvarende er der 15 (1,2 procent) flere på Fyn. Landet som gennemsnit har derimod oplevet et fald i antal opslåede stillinger på 8,1 procent. Antal opslåede stillinger og ledighedstallene indikerer, at det nordjyske erhvervsliv klarer sig relativt godt og endda bedre end resten af landet i forhold til Corona-krisens påvirkning. Dog afslører statistikkerne også en opbremsning af den positive tendens i antal opslåede stillinger inden for de sidste par uger, både i Nordjylland og på landsplan, hvilket igen kan hænge sammen med stigende usikkerhed og øget nedlukning i forbindelse med de stigende Corona-smittetal i Danmark.

 Kodeordet er digitalisering

Ifølge en nyligt offentliggjort analyse fra Dansk Industri har 60 procent af 1.428 adspurgte virksomheder allerede indarbejdet nye digitale arbejdsformer for at omstille sig til krisen. Yderligere seks procent forventer at gøre det. 23 procent har styrket deres online salgskanaler, og 17 procent har udviklet nye varer og tjenester. Øget digital omstilling er således en investering, som nu og her kan være en af de allermest effektive nøgler til at hente en eventuel tabt fortjeneste, hvis man som virksomhed kan omstille forretningen. Det er en af grundene til, at Erhvervshus Nordjylland har lynindført et helt nyt initiativ, der skal hjælpe nordjyske virksomheder med at høste flere digitale omsætningskroner.

- Vores analyser viser tydeligt, at virksomhederne gerne vil digitalisere, og de vil også gerne investere i deres digitale omstilling, men deres behov er meget forskellige og afhænger bl.a. af størrelse og forretningstype. Det skal vores tilbud i erhvervshuset afspejle, så vi både kan hjælpe de meget innovationslystne virksomheder videre, men også har tilbud til de virksomheder, som har haft en mere traditionel tilgang til deres forretning, siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.                       

Digitalisering handler blandt andet om at optimere processer og funktioner i en virksomhed og forbedre ydeevnen, så virksomheden kan øge kunde- og markedsgrundlaget. Det kan være ved at lave en digital strategi og eksempelvis gå fra analog til digital markedsføring eller fra traditionel butik til onlinehandel, eller ved at optimere arbejdsgange inden for fx økonomi og administration vha. digitale systemer.

Nye produkter til de nordjyske virksomheder

Et af de tilbud der er på hylderne hos Erhvervshus Nordjylland, er læringsportalen Lær:Digital, der henvender sig til mindre virksomheder, som på en nem og ikke-ressourcekrævende måde ønsker at komme i gang med deres digitale omstilling. Portalen tilbyder en række online kurser med inspirerende videoer, som guider igennem de mange digitaliseringsmuligheder og giver konkrete værktøjer, som er nemme at tage i brug med det samme.

I løbet af efteråret styrker Erhvervshuset desuden indsatsen over for især mindre virksomheder, som har været ramt af Corona-krisen. Et post-Corona-beredskab skal således via målrettede sparrings- og kompetenceforløb øge disse virksomheders robusthed, bl.a. ved at sikre deres digitale omstillingsparathed.

FAKTA
Udpluk af de digitale tilbud hos Erhvervshus Nordjylland:

o    Enter:Digital er et landsdækkende initiativ, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal styrke den digitale omstilling hos mindre virksomheder med op til 20 ansatte. 

Som en del af Enter:Digital er netop lanceret:

o    Lær:Digital - en læringsportal, der skal lære mindre virksomheder i hele landet at digitalisere alt fra administrative processer til salg og markedsføring. Læs mere HER.

o    Bliv:Digital - et tilbud til SMV’er der gerne vil øge produktiviteten gennem digitale løsninger. De kan søge op til 50.000 kr. i medfinansiering til specialisthjælp eller sidemandsoplæring, som kan få gang i digitaliseringsprocesserne. Læs mere HER.

Gennem DigitaliseringsBoost kan en virksomhed, i samarbejde med en anden virksomhed og en vidensinstitution, få op til 250.000 kr. i medfinansiering til at udvikle et digitalt salg- eller et servicekoncept inden for digitalisering og industri 4.0. Læs mere HER.

  • 1:1 Sparring tilbyder afdækning af virksomheders digitale behov og muligheder for videre hjælp, samt målrettede sparrings- og kompetenceforløb, der skal øge SMV’ers robusthed ved at sikre virksomhedernes digitale omstillingsparathed. Læs mere HER.

Nøgleord

Kontakter

Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland, tlf. 20 66 68 21 / lej@ehnj.dk
Casper Gerner Mikkelsen, forretningsudvikler, Erhvervshus Nordjylland, tlf. 40 88 88 76 / cgm@ehnj.dk
Søren Tranberg, analysechef, Erhvervshus Nordjylland, tlf. 22 18 97 85 / st@ehnj.dk
Presseservice: Jacob Lange, Lange PR, tlf. 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk

Billeder

Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland
Lars Erik Jønsson, adm. direktør, Erhvervshus Nordjylland
Download

Information om Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland
Niels Jernes Vej 10
9210 Aalborg SØ

70210808https://ehnj.dk/

Om Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland er ét af seks Erhvervshuse i Danmark, der er vedtaget ved lov og understøttes af staten og kommunerne. I Erhvervshus Nordjylland, der har hovedkontor i Aalborg og en filial i Nykøbing Mors, kan alle virksomheder få kortlagt deres forretningsmuligheder af uvildige erhvervskonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og Erhvervshus Nordjylland åbner dørene til et stort netværk af øvrige offentlige og private aktører. Erhvervshus Nordjylland indtager en knudepunktsfunktion i det samlede nordjyske erhvervsfremmesystem og er derudover operatør på programmer, der via privat rådgivning gør det muligt at igangsætte målrettede udviklingsforløb. Erhvervshus Nordjylland står derudover i spidsen for at udvikle den regionale erhvervsfremmestrategi for Nordjylland. Læs mere på www.ehnj.dk

Følg pressemeddelelser fra Erhvervshus Nordjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervshus Nordjylland

Nordjysk startup får landets bilforhandlere til at kæmpe om kunderne12.6.2020 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Carshopper.dk har med Just-Eat-medstifter Henrik Nordby Østergaard og Nordjysk Lånefond i ryggen udviklet et koncept, der vender bilbranchen 180 grader på hovedet. Virksomheden gør det nemlig muligt at sætte et bilønske i udbud, hvorefter landets bilforhandlere kan kæmpe om at tilbyde kunden den bedste pris. Det sikrer en nem og hurtig proces – og adskillige tusinde kroner i rabat.

Nordjysk erhvervsliv Corona-ramt på niveau med resten af landet7.4.2020 07:32:03 CESTPressemeddelelse

Det bliver ofte en selvopfyldende profeti, at det går dårligt, hvis tilstrækkeligt mange siger det. Erhvervshus Nordjylland har derfor set nærmere på de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland. Her tegner der sig et billede af den nordjyske udvikling på arbejdsmarkedet gennem den aktuelle sundhedskrise. Selvom tallene er dyster læsning, klarer Nordjylland sig dog indtil videre stort set lige så godt igennem som resten af landet.

Nordjyske virksomheder elsker bæredygtighed8.1.2020 08:36:59 CETPressemeddelelse

Erhvervshus Nordjylland står bag den virksomhedsrettede bæredygtighedskonkurrence Tag Fat, der netop har lukket for årets tilmeldinger. Hele 124 virksomheder har tilmeldt sig, og dermed er konkurrencen sparket i gang med rekordmange deltagere i forhold til tidligere. Målet med konkurrencen – ud over at finde en vinder – er at løfte bæredygtighedsniveauet blandt deltagerne og i virksomhederne i hele Nordjylland.