Globenewswire

NORDEN

Del

INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRNASKATION MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER

MEDDELELSE NR. 58 - 4. MARTS 2021


I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ aktier.

Navn:  Thomas Intrator
Årsag: Rapporteringspligtig, bestyrelsesmedlem
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 4. marts 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 1.500
Kursværdi i DKK: 174.600
Aktiebeholdning efter transaktion 5.100

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK