Globenewswire

NORDEN

Del

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S – UGENTLIG RAPPORTERING OM AKTIETILBAGEKØB

MEDDELELSE NR. 14 - 18. JANUAR 2021 

Den 4. november 2020 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2020 senest til og med udgangen af februar 2021. Se selskabsmeddelelse nr. 87 af 4. november 2020 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 20 mio. (ca. DKK 126 mio.).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)

 
I alt, seneste meddelelse  

599.000
 

110,58
 

66.234.638
11/1/2021 13.000 117,86 1.532.180
12/1/2021 12.000 120,65 1.447.800
13/1/2021 10.000 121,89 1.218.900
14/1/2021 10.000 122,02 1.220.200
15/1/2021 10.000 120,49 1.204.900
Akkumuleret 654.000 111,40 72.858.618

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2020, er der samlet købt 654.000 aktier for et samlet beløb på DKK 72.858.618.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 3.013.467 egne aktier, svarende til 7,40 %. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 40.700.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.686.533 aktier.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK