Globenewswire

Nkt A/S

Del

Ordinær generalforsamling 2021 i NKT A/S

Selskabsmeddelelse

25. marts 2021
Meddelelse nr. 4

Ordinær generalforsamling 2021 i NKT A/S

Torsdag den 25. marts 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 af den 3. marts 2021.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

  • Årsrapporten for 2020 med koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om at der ikke udbetales udbytte.
  • Selskabets Vederlagsrapport
  • Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
  • Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, udvalg samt arbejdsudvalget i NKT Photonics for 2021.

Jens Due Olsen, René Svendsen-Tune, Karla Marianne Lindahl, Jens Maaløe, Andreas Nauen og Jutta af Rosenborg blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

  • Bestyrelsens bemyndigelser til at udstede nye aktier og til at udstede konvertible lån blev forlænget og forhøjet og dermed ændring af §§ 3 A, 3 B og 3 C.
  • Mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger, og dermed ændring af § 5, stk. 8.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til tilbagekøb af egne aktier samt forslag til ændring af Vederlagspolitikken for NKT A/S blev vedtaget.

***

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand.

Formandens beretning og andre relevante dokumenter kan findes på investors.nkt.com/generalforsamling

Kontakt
Investor Relations:    Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654
Presse:                     Helle Gudiksen, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK