Niras A/S

NIRAS skaber ny fælles skandinavisk forretningsenhed for jernbaner

Del

Den danske rådgivervirksomhed NIRAS har skabt en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner. Den nye enhed oprettes som følge af, at NIRAS de senere år har fået stadigt flere opgaver på store projekter i Norge og Sverige.

NIRAS har de seneste år fået flere større jernbane- og infrastrukturprojekter i Norge som eksempelvis den nye station i Moss. Nu opretter den danske rådgivervirksomhed en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner.
NIRAS har de seneste år fået flere større jernbane- og infrastrukturprojekter i Norge som eksempelvis den nye station i Moss. Nu opretter den danske rådgivervirksomhed en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner.

NIRAS’ nye enhed for jernbane og skal dække hele det skandinaviske marked, men vil hovedsagelig have fokus på Danmark og Norge. Enheden, der træder i kraft 1. oktober 2021, vil tælle 55 medarbejdere fordelt på kontorer i Allerød, Oslo, Trondheim og Kolding, og den vil blive ledet af Theis Tarp Rasmussen, der samtidig fortsætter med at være leder af NIRAS i Norge.


Enheden fortsætter det stærke fokus rettet mod jernbane i Danmark og Norge, og den vil levere ydelser til Banedanmark, Trafikstyrelsen, DSB, Lokaltog, Movia, Bane NOR, Jernbanedirektoratet samt en række udvalgte totalentreprenører. Enheden dækker alle ydelser relateret til jernbaneprojekter, hvilket også omfatter afledte anlægsarbejder.

”I forvejen samarbejder vores medarbejdere i stor stil på tværs af kontorerne i Danmark og Norge, så vore medarbejdere kender hinanden rigtig godt. Den nye enhed er en logisk konsekvens af den eksisterende situation,” siger Theis Tarp Rasmussen, der vil dele sin tid mellem kontorerne i Danmark og Norge.

Stærke danske kompetencer og imponerende norsk ordrebog

”Vi ser et stort potentiale i at styrke det skandinaviske samarbejde endnu mere. I Danmark har vi igennem mange år løst flere større og mindre opgaver inden for baneområdet for kunder som Banedanmark, Trafikstyrelsen og lokaltog og har opbygget stærke kompetencer inden for alle relevante fagområder inden for jernbane. Den nye enhed vil styrke vores samlede position i Skandinavien,” siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i NIRAS.

Han understreger, at de større infrastrukturprojekter er vigtige for NIRAS, fordi de både skaber omsætning og samarbejde på tværs af en række sektorer og forretningsenheder i virksomheden.

”I Norge er vi i løbet af de seneste fire år lykkedes med at opbygge en omfattende portefølje af baneprojekter i tæt samarbejde mellem Danmark og Norge. Vores nye enhed giver os flere muskler og gør os mere robuste. Vores kunder får fordel af vores øgede, fælles kapacitet, og vores medarbejdere får flere muligheder for faglig sparring og udvikling” uddyber Theis Tarp Rasmussen.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

NIRAS har de seneste år fået flere større jernbane- og infrastrukturprojekter i Norge som eksempelvis den nye station i Moss. Nu opretter den danske rådgivervirksomhed en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner.
NIRAS har de seneste år fået flere større jernbane- og infrastrukturprojekter i Norge som eksempelvis den nye station i Moss. Nu opretter den danske rådgivervirksomhed en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner.
Download
Theis Tarp Rasmussen, Direktør NIRAS i Norge
Theis Tarp Rasmussen, Direktør NIRAS i Norge
Download
Carsten Heine Lund, Senior Vice President Infrastruktur i NIRASjpg
Carsten Heine Lund, Senior Vice President Infrastruktur i NIRASjpg
Download

Information om Niras A/S

Niras A/S
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

+45 4810 4200https://www.niras.dk

Fire af NIRAS’ største jernbaneprojekter i Skandinavien

Norge: Ski togparkering inkl. ny forgrening Østre linje

 • 6 km med ny dobbeltsporet jernbane
 • 10 broer og konstruktioner. Største bro er en 650m dalbro.
 • Hensætningsanlæg (togparkering) for 30 togsæt.
 • Administrationsbygninger, parkeringsarealer, etc.
 • Omlægning af kabler og ledninger
 • Omlægning af og ny-anlægning af 5 km veje

Norge: UDK-01 - Bergtunnel og dagsone Skoger

 • 6 km ny bergtunnel for dobbeltsporet jernbane
 • 2 rømningstunneler på hver ca. 1000m
 • 1 km ny dobbeltsporet jernbane i strækning i åbent land
 • 1 ny bro og tunnelportaler for selve tunnellen
 • Omlægning af VA, overfladevand og dræner
 • Omlægning af eksisterende veje

Norge: SMS 2A – Sandbukta Moss-Såstad

 • Samlet 10 km med ny jernbaneunderbygning
 • 2 nye tunneller på tilsammen ca. 5 km
 • Mere end 10 broer og konstruktioner
 • 4 tekniske byg
 • Komplet ny station i centrum av Moss, stationsbygning, perroner, etc.
 • Parkerings, Kiss and ride og grønne arealer rundt om stationen
 • Ny-anlæg af mere end 7 km med kommunale veje i området rundt om centrum og uden for Moss by
 • Omlægning af kabler og ledninger i centrum af Moss
 • Etablering af ny overfladevandsystem for den nye bane og station
 • Omlægning af VA i centrum av Moss herunder etablering af pumpestation

Danmark: Ringsted-Femern jernbaneforbindelsen

 • NIRAS vil udføre følgende: linjeføring, spor, kørestrøm, stærkstrøm, sikringsanlæg, broer, veje, stationer, jordarbejder, afvanding og ledningsomlægninger.
 • NIRAS har udført følgende projektfaser på Ringdsted-Femern: dispositionsforslag/VVM, projektforslag, programfase og detailprojekt/udbudsmateriale.
 • NIRAS har dertil bistået vedrørende: miljømæssige forhold, arbejdsmiljøkoordinering, anlægsøkonomi, risikostyring, jernbanesikkerhed/CSM, evaluering og kontrahering mv.
 • Pt. pågår projektopfølgning og fagtilsyn under arbejdernes udførelse.

Følg pressemeddelelser fra Niras A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Niras A/S

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum