Globenewswire

Nilfisk Holding A/S

Del

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Nilfisk-aktier

I henhold til markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser Nilfisk at have modtaget følgende meddelelse om erhvervelse af Nilfisk-aktier:

1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne
a)Navn
 
Hans Henrik Lund
2.Årsag til indberetningen
a)Stilling / titel
 
Administrerende direktør
 
b)Første indberetning / ændring
 
Første indberetning
3.Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a)Navn
 
Nilfisk Holding A/S
b)LEI kode
 
529900FSU45YYVLKB451
4.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen /
Identifikationskode
 
Aktier
DK0060907293
b)Transaktionens art
 
Køb af aktier til markedspris
c)Pris(er) og mængde(r)
 
Pris(er): DKK 172,95 pr. aktie

Mængde(r): 11.700
 
d)Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 
Mængde: 11.700

Pris: DKK 2.023.515 i alt
e)Dato for transaktionen
 
17. marts 2021
f)Sted for transaktionen
 
Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs)
 


Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations
Antonio Tapia
Head of Investor Relations
T: +45 2220 1218

Media Relations
Sara Westphal Emborg
Global Media Relations
T: +45 2222 8577 

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK