Danmarks Frie Forskningsfond

Ni forskere får midler til forskeruddannelser uden for universiteterne

Del

Danmarks Frie forskningsfond har bevilget 23 mio. kr. til ni unge forskere, der skal lave deres ph.d. på en anden forskningsinstitution end de danske universiteter. De skal bl.a. forske på Rigsarkivet, Københavns Professionshøjskole og ved Dansk Sprognævn, hvor de dykker ned i emner som danske kvinders arbejde i 1800-tallets Danmark, hvordan et stigende antal LGBT+ migranter kalder på nye former for humanitær intervention samt ny viden om, hvordan sundhedspersonalet kan forbedre plejen på demensområdet.

Rigsarkivet er et af de steder, hvor der nu sættes gang i nye forskningsprojekter.
Rigsarkivet er et af de steder, hvor der nu sættes gang i nye forskningsprojekter.

Midlerne gives til ph.d.-stipendier, og formålet er at styrke forskeruddannelse på offentlige, danske forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Det kan f.eks. være på professionshøjskoler, erhvervsakademier eller statslige arkiver, biblioteker og museer.

Udfordringen mellem klimapolitik og sikkerhedspolitik i Arktis

Arktis får stadig større bevågenhed som en region. Når permafrosten i Sibirien tør, er det udfordrende at fremskrive frostens drivhusgasudledninger og at håndtere følgevirkningerne heraf. Og i Grønland kæmper forskere med at kortlægge og analysere indlandsisens afsmeltning for at kunne forudsige f.eks. globale havniveaustigninger mere præcist. For at forstå hvad der er på spil, både sikkerhedspolitisk og i den politiske håndtering af klimaforandringerne, kigger Lin Alexandra Mortensgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier på forholdet mellem international politik og naturvidenskabens forståelse af arktiske klimaforandringer.

Sproget som barriere for at inddrage udsatte unge i eget sagsbehandlingsforløb

Dialog og inddragelse af udsatte unge i egne sagsbehandlingsforløb er et område, som mange danske kommuner har stadig større fokus på. Samtidig ved man, at det sprog, som myndigheder bruger, når de kommunikerer med borgere, har stor betydning. Men der findes ingen viden om, hvordan det forholder sig med sproglige udfordringer i kommunale sagsbehandlingsforløb for danske, sårbare unge. Det vil Winnie Collin fra Dansk Sprognævn se på i sit ph.d.-projekt, der har som mål at opbygge viden på området og at udvikle den sproglige rådgivning til offentlige myndigheder med udgangspunkt i sagsbehandlernes egen hverdag.

Se alle bevillingerne her.

Der tages forbehold for, at de nævnte beløb kan ændre sig efter den forestående budgetgennemgang.

Kontakter

Billeder

Rigsarkivet er et af de steder, hvor der nu sættes gang i nye forskningsprojekter.
Rigsarkivet er et af de steder, hvor der nu sættes gang i nye forskningsprojekter.
Download

Links

Information om Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond
Asylgade 7
5000 Odense C

https://dff.dk/

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) finansierer forskning af højeste internationale kvalitet og styrker den excellente forskning i Danmark. Fonden investerer i risikovillig forskning, der er baseret på forskernes idéer inden for og på tværs af videnskabelige områder, uafhængigt af politiske og strategiske satsninger.

DFF fremmer internationalisering af forskningen og styrker det unge talent såvel som den erfarne forsker. Herudover yder fonden forskningsfaglig rådgivning til minister, Folketing og det øvrige danske og internationale forskningslandskab. Det sker med baggrund i ekspertise og faglig diversitet gennem fondens 84 bestyrelses- og rådsmedlemmer, der alle er anerkendte og aktive forskere.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Frie Forskningsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum