Beskæftigelsesministeriet

Nedslidning: Virksomheder kan få dækket udgifter til at omskole ansatte til mindre belastende job

Del

Med sporskifteordningen kan virksomheder få økonomisk støtte til, at nedslidningstruede medarbejdere kan skifte job eller branche. Der er afsat 100 millioner kroner til ordningen, der løber over fire år. Ny kampagne skal gøre virksomheder og ansatte opmærksomme på mulighederne for sporskifte.

Et stærkt dansk arbejdsmarked kræver mere fokus på omstilling og efteruddannelse gennem hele livet, så folk ikke risikerer at blive slidt ned fysisk eller psykisk. Derfor blev regeringen og arbejdsmarkedets parter som et led i trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse til 2,5 milliarder kroner enige om en række initiativer, der skal styrke danskernes muligheder for omstilling på arbejdsmarkedet. Der blev blandt andet sat 400 millioner kroner af til en omstillingsfond, hvoraf 100 millioner kroner er afsat til en sporskifteordning.

Beskæftigelsesministeriet lancerer nu en kampagne, der gør virksomheder og ansatte opmærksomme på, at de kan få dækket udgifterne til efteruddannelse, så ansatte kan blive omskolet til mindre belastende job.

Med sporskifteordningen kan der gives op til 120.000 kroner i støtte til, at en medarbejder, der er i risiko for at blive nedslidt på grund af psykisk eller fysisk belastet arbejde, kan skifte job eller branche. Pengene går til at dække diverse kursusudgifter og lønnen til medarbejderen under uddannelsen, der må vare op til 40 dage. Fx kan en portør i lufthavnen, som i mange år har arbejdet med at håndtere baggage, via sporskifteordningen tage kørekort til bus og komme til at køre passagerer ud til flyene.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Der er ingen nemme løsninger på at komme nedslidning til livs. Men vi kan komme langt, hvis danske arbejdspladser bliver bedre til at passe på sine ansatte og forebygge, at de bliver slidt ned af deres arbejde. Med udgangspunkt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget om arbejdsmiljø forhandler jeg sammen med Folketingets partier om, hvordan vi kan styrke arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne, så færre ansatte overbelastes fysisk og psykisk. Men det løser ikke alle problemer her og nu.

- Der er desværre i dag danskere, som er slidt ned af deres arbejde, og som kan have brug for et mindre belastende job for at kunne blive på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at virksomheder og ansatte får mere fokus på mulighederne for omstilling. Der er ingen, der siger, at man skal have det samme type job hele arbejdslivet. Vi har rent faktisk en sporskifteordning, så ansatte kan blive omskolet til mindre belastende job, uden at det har omkostninger for hverken arbejdsgiveren eller medarbejderen. Jeg håber, at vi kan få sat skub i den.

Med kampagnen Skift Spor sættes der fokus på, at det ikke skal gøre ondt at gå på arbejde, og at man kan få støtte til vejledning, efteruddannelse og eventuelt praktik med henblik på at blive på arbejdsmarkedet.

Kampagnen består blandt andet af en række film, som vil blive vist på kampagnens Facebookside SkiftSpor og radioreklamer. Omdrejningspunktet for kampagnen er kampagnesitet Skiftspor.nu, hvor man kan finde gode råd og viden om sporskifteordningen.

Fakta om sporskifteordningen
Sporskifteordningen er målrettet medarbejdere i 20 nedslidningstruede brancher og giver mulighed for, at nedslidningstruede medarbejdere kan hjælpes videre til en ny jobfunktion i samme virksomhed eller til et job i en anden virksomhed.
En medarbejder kan deltage i efteruddannelse som fx AMU-kurser, vejledning og eventuelt praktik i op til 40 dage inden for en periode på seks måneder. Alle kursusudgifter kan blive dækket af ordningen, hvis de giver erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan yderligere få udbetalt lønkompensation på op til 260 kr./time og få dækket omkostninger til administration og koordinering svarende til maksimalt fem timer à 260 kr. pr. sporskiftepakke, der kan omfatte en eller flere medarbejdere i virksomheden.

Der kan maksimalt ydes støtte på 120.000 kr. pr. medarbejder, og en virksomhed kan maksimalt få tilskud til 30 ansatte. Antallet afhænger dog af virksomhedens størrelse.

Det er virksomheden, der skal søge om støtte fra sporskifteordningen, og det skal ske i tæt samarbejde med medarbejderen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) administrerer sporskifteordningen.

Virksomheder kan søge via STAR.dk


Nedslidningstruede brancher
20 branchegrupper indgår i sporskifteordningen:
• Anlægsarbejde
• Daginstitutioner
• Døgninstitutioner og hjemmepleje
• Frisører og anden personlig pleje
• Færdiggørelse af byggeri
• Hotel og camping
• Installation og reparation af maskiner og udstyr
• Landbrug skovbrug og fiskeri
• Nærings- og nydelsesmidler
• Opførelse og nedrivning af byggeri
• Politi beredskab og fængsler
• Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
• Rengøring
• Restauranter og barer
• Slagterier
• Transport af passagerer
• Transportmidler
• Træ og møbler
• Vand kloak og affald
• Serviceydelser i forbindelse med luftfart

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet

Pressevagt: 51232830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards kommentar til ledighedstallet for maj 201928.6.2019 09:26:27 CESTPressemeddelelse

Ledigheden faldt i maj 2019 med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 102.500 fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten er uændret på 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: "Det er rigtig glædeligt, at ledigheden fortsætter med at falde. Det skyldes ikke mindst, at vi er i en højkonjunktur, og her er det regeringens hovedopgave at sikre, at flere får glæde af opsvinget. Jeg vil arbejde hårdt for et velfungerende arbejdsmarked, som flest muligt kan blive en del af." "Det handler blandt andet om, at dem med mindst uddannelse får løftet deres kvalifikationer. Det vil vi gøre via en målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats, herunder for de mange unge, som hverken er i job eller i uddannelse. Det er dem, som har det sværest, hvis konjunkturerne vender, og det er samtidig en god investering for virksomhederne, der mangler kvalificeret arbejdskraft." "Endelig vil vi også sikre, at flygtninge og indvan

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum