Novo Nordisk Fonden

Naturvidenskabelige projekter for børn og unge modtager 25 millioner kroner

Del

I forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og formidling har Novo Nordisk Fonden givet støtte til 14 projekter for børn og unge i hele landet.

Små børn kan starte dagen med en podcast om science, når Radionauterne svarer på spørgsmål fra børn helt ned til 4 år. Gymnasieelever kan fjernstyre et teleskop i Australien og udforske nattehimlen, mens solen står på himlen i Danmark. Og unge og gamle kan mødes til science & cocktails og høre om den nyeste naturvidenskabelige forskning fra forskerne selv.

Disse tre projekter har sammen med 11 andre modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Det er anden gang, fonden uddeler støtte til dette område i åben konkurrence, og ansøgningerne var mange og kvalificerede.

”I Novo Nordisk Fonden er vi stolte af at støtte læring og oplevelser med naturvidenskab i skole og fritid. Projekterne er med til at ruste børn og unge, så de kan navigere i et samfund i hastig teknologisk udvikling. Det er ambitiøse og spændende projekter, der nu sættes i gang,” siger Berith Bjørnholm, der er leder for afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden.

Solid læring og gode oplevelser skal bane vejen
Fælles for projekterne er deres fokus på at støtte børn og unges læring om naturvidenskab og give dem lyst til at tilegne sig viden og kompetencer inden for feltet.

I daginstitutioner og gennem de første skoleår kan børn få positive erfaringer med naturvidenskab gennem leg og undersøgelser. Undervisningen i folkeskoler og gymnasier bliver styrket af nytænkende undervisningsmetoder, kompetenceløft til naturfagslærere og tilbud til talentfulde elever.

Ansøgere fra hele landet har søgt støtte til naturvidenskabelige projekter
Geografisk spænder de støttede projekter helt fra Venø i Limfjorden til Kangerluk i Grønland, og de dækker både daginstitutioner, grundskoler, gymnasier og fritiden med familie og venner.

Allerede i sommeren 2019 bliver det igen muligt at søge om støtte til projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling fra Novo Nordisk Fonden. Mere information om dette vil blive annonceret på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

 

Alle bevillingsmodtagere af projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling, forår 2019:


Biotech Academy’s undervisningsprojekter
DTU Bioengineering, 3 år, DKK 2.460.536
Science camps og online-platform med læremidler og virtuelle laboratorier om bioteknologi til undervisning i grundskoler og på gymnasier.

Modeller og modellering i naturfag
Professionshøjskolen Absalon, 2 år, DKK 902.294
Kompetenceløft inden for anvendelse af modeller i undervisningen af naturfagslærere i Region Sjælland.

Klimahuset
Kelstrup Naturskole, 1 år, DKK 157.500
Et besøgs-drivhus i Aabenraa Kommune til undervisning om klima, insekter og fødevareforsyning for grundskolens mellemtrin- og udskolingselever.

Naturcenteret i børnehaven
Naturcenter Amager Strand, 2 år, DKK 1.792.400
Naturcenter på Amager pakker grejkasser på ladcykler og bringer naturaktiviteter til børn og pædagoger i daginstitutioner på Nørrebro.

Anvendelse af Computational Thinking på biologiske systemer i gymnasieundervisningen
Aalborghus gymnasium, 3 år, DKK 1.560.892
Udvikling af undervisning om bioinformatik, kodning og matematik til fagene biologi, bioteknologi og matematik i gymnasiet.

Radionauterne
Radionauterne, 3 år, DKK 2.890.000
Videnskabelig podcast, hvor forskere svarer på spørgsmål fra børn på 4-10 år.

Kangerluk – klimaændringer og økosystemer i Grønland
Grønlands Naturinstitut, 2 år, DKK 2.618.500
Naturfagligt undervisningsmateriale om klimaforandringers påvirkning af indlandsis og natur i Arktis til den grønlandske og danske folkeskole.

10. klasse med fokus på engineering
Venø Efterskole, 4 år, DKK 240.000
Projektorienteret naturfaglig 10. klasse med udgangspunkt i engineering-didaktik på aktuelle problemstillinger.

Play. Passion. Purpose.
Grenaa Gymnasium, 3 år, DKK 1.289.603
Minieksperimentarium til omstrukturering af undervisningen i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet med et legende element som centralt princip.

Science & Cocktails
The Science & Cocktails Foundation, 3 år, DKK 2.998.782
Frivillige kræfter organiserer populære foredrag og events, der integrerer naturvidenskab, musik/kunst, humor og cocktails for et yngre publikum.

Technology Talent Space
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR, 1 år, DKK 485.000
Pilotprojekt til opbygning af fire laboratorier, hvor udvalgte talentfulde elever fra grundskoler og gymnasier finder sociale fællesskaber og arbejder med virkelighedsnære ingeniør-opgaver.

Børn Formidler Natur
Fredensborg Kommune, 4 år, DKK 1.863.000
Børn i kommunens daginstitutioner lærer at sætte ord på deres aktiviteter med udeliv og science og formidler derefter til forældre og søskende.

The NBI Ungdomslaboratoriet: Real Labs for Young Scientists
Niels Bohr Institutet, 3 år, DKK 2.743.637
Laboratoriefaciliteter til besøgstilbud på Københavns Universitet for 9. klasse og gymnasieelever. Herudover kan gymnasier få universitetets ULAB Road Show på besøg.

Undervisningsteleskop i Australien
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, 4 år, DKK 2.997.856
Undervisningsteleskop i Australien til brug i gymnasieskolen i Danmark.

Nøgleord

Kontakter

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling29.8.2019 07:00:00 CESTPressemeddelelse

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi1.7.2019 10:51:21 CESTPressemeddelelse

En styrket offentlig debat og inspirerende veje til ny viden om naturvidenskab er i fokus i Novo Nordisk Fondens tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet. Naturvidenskaben er central for at forstå verden, og med en pulje på 30 mio. kr. ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der styrker viden om emnet i den brede befolkning og kvalificerer den offentlige debat. ”Med denne ansøgningsrunde vil vi åbne for en verden af kreative, nytænkende projekter, der kan begejstre os alle til at lære mere om naturvidenskab. Med projekterne kan vi få indblik i de nyeste forskningsresultater og styrke den offentlige debat om alt fra biomedicinsk forskning til bæredygtighed,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden. Fælles for projekterne er, at de skal sætte refleksioner i gang og styrke den enkeltes viden og kritiske stillingtagen til naturvidenskab, og emnerne kan spænde vidt. Eksempelvis kan projekterne unde

Novo Nordisk Fonden åbner for ansøgninger til tværfaglige projekter om matematik og natur1.7.2019 10:31:02 CESTPressemeddelelse

Børn og unges matematiske kompetencer er i fokus i den tematiske ansøgningsrunde, som netop er åbnet hos Novo Nordisk Fonden. Det er nu muligt at søge støtte til projekter, der udvikler børn og unges matematiske kompetencer, og som integrerer matematik med naturvidenskab eller teknologi. Novo Nordisk Fonden har netop åbnet efterårets ansøgningsrunde med en pulje på 45 mio. kr. Der er matematik overalt i naturen, og vores matematiske forståelse er central for, at vi kan være forbrugere, beslutningstagere og medskabere i fremtidens teknologi. Vindmølledesignere, robotbyggere og genteknologer bruger matematikkens sprog til at bygge modeller. De arbejder ligesom mange andre med naturvidenskab, kodning og big data, og deres matematiske kompetencer skal udvikles helt fra daginstitutions- og skoleårene. Med de tematiske uddelinger til matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter, der inddrager matematikken til at opøve børn og unges naturfaglige model

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum