Dansk EnergiDansk Energi

Natur og klima skal finde hinanden i nyt laboratorium

Del

Nyt laboratorium skal give bedre sameksistens mellem vindmøller, solceller og natur gennem forskning og test af nye løsninger, der sikrer både biodiversitet og grøn omstilling. Organisationerne bag er Wind Denmark og Dansk Energi, og ambitionen er et dansk udstillingsvindue for en ansvarlig grøn omstilling.

Flere vind- og solprojekter bliver i disse år droppet, stærkt forsinket eller udfordret. En af de væsentligste årsager hertil er, at anlæggene vurderes til at skæmme natur eller ødelægge biodiversiteten i de områder, hvor de planlægges opført.

Men grønne energianlæg kan i mange tilfælde godt eksistere sammen med natur og dyreliv, man skal bare vide hvordan. Det mener de to største organisationer inden for energiområdet, Wind Denmark og Dansk Energi, der nu tager initiativ til et Laboratorium for Sameksistens, CO-EX Lab, hvor løsningerne skal findes ved hjælp af forskning og indsamling af data fra relevante grønne energi-projekter.

- Vi har brug for at opstille meget mere vind og sol, hvis vi skal nå vores klimamål. Meget mere. Og lige nu går det nærmest baglæns. Derfor tager vi nu dette initiativ, for vi er overbeviste om, at mange grønne projekter bremses eller standses unødigt. Biodiversitet og grønne energianlæg kan og skal leve side om side, men vi mangler data og reel udvikling af løsninger – det får vi med dette initiativ, siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for VE, Dansk Energi.

- Hvis vi både skal løse klima-, natur- og biodiversitetskrisen, er det bydende nødvendigt, at naturhensyn og klimahensyn bliver hinandens medspillere fremfor modspillere. En af de største barrierer herfor er det meget sparsomme og ofte gamle vidensgrundlag, der findes om VE-anlægs påvirkninger af natur og dyreliv. Håbet med initiativet er, at vi sammen med andre relevante aktører, såsom grønne ngo’er og vidensorganisationer m.fl., kan få opbygget et stærkt vidensbaseret fundament, der understøtter den fortsatte udbygning af VE under behørig hensyntagen til natur og dyreliv, siger afdelingschef Lea Bigom Wichmand, Wind Denmark

Relevante cases til rådighed

Ifølge Wind Denmark og Dansk Energi findes der allerede relevante projekter i Danmark, der vil være oplagte case-områder for CO-EX Lab.

F.eks. skånsomt jomfruhummerfiskeri ved den kommende Hesselø havvindmøllepark eller havvindmøllefundamenters effekt på fisk og havpattedyr. På land kunne det være særligt relevant at se på flagermus og visse fuglearter, herunder særligt VE-anlægs påvirkning på yngle- og rastepladser og fourageringsmuligheder.   Eller om arealer, hvor der står VE-anlæg kan bidrage til øget biodiversitet og skabe nye levesteder for insekter, dyr og planter ved fx at etablere levende hegn, frugtlunde og vandhuller.  

- Der etableres rigtig meget ny VE-kapacitet den kommende tid - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Den konkrete nye viden, som vi kan opnå i de mange mulige danske case-områder, er derfor meget værdifuld for de mange VE-anlæg, der skal etableres rundt omkring i verden. Som den første af sin art kan det initiativ potentielt inspirere andre til at følge trop og blive endnu et dansk udstillingsvindue for ansvarlig grøn omstilling i ordets bredeste forstand, siger afdelingschef Lea Bigom Wichmand, Wind Denmark.

To udviklere har allerede budt ind med VE projekter. European Energy stiller Omø Syd Havvindmøllepark til rådighed som test-projekt, hvor man kan indsamle data om, hvordan fuglelivet påvirkes af vindmølleparken samt hvilke muligheder og løsninger, der kan findes for sameksistens mellem fugle og vindmøller.

Og Eurowind Energy har tilbudt at bruge Energipark Veddum Kær som laboratorium. Energiparken er placeret på lavbundsjord og giver derfor en unik mulighed for at forske i konsekvenserne ved at bruge lavbundsjord til solceller og vindmøller.

- Projekterne vil kunne blive en slags naturligt laboratorium og pilotprojekter, både mens parkerne opføres og under den senere drift. På den måde kan vi få uvurderlig real time data og innovation nu og i mange år frem til gavn for naturen i området. Og for andre områder for den sags skyld, siger Kristine van het Erve Grunnet.

CO-EX Lab indleder sit arbejde med dels at undersøge eksisterende data om de miljømæssige påvirkninger af lokale områder, hvor der etableret vind- og solanlæg dels, dels de regulatoriske processer eller mangel på samme, som understøtter sameksistens. Laboratoriet er åbent for alle interesserede aktører og analysen vil blive udarbejdet af en uafhængig instans.

Nøgleord

Kontakter

Lea Bigom Wichmand, afdelingschef, Wind Denmark: 3373 0343

Birgitte Hougaard, pressechef, Dansk Energi: 35 300 478

Links

Information om Dansk Energi

Dansk Energi
Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

3530 0400http://www.danskenergi.dk

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Sammen leverer vores medlemmer stadigt grønnere strøm til danskerne samtidig med, at de sikrer strøm i stikkontakten 99,99 procent af tiden til konkurrencedygtige priser.

Den danske energiindustri beskæftiger samlet set flere end 56.000 danskere og er med sine milliardtunge investeringer i infrastruktur og teknologi et af Danmarks stærkeste erhverv. Energiindustrien er en grundpille i dansk eksport. I 2016 eksporterede Danmark nemlig energiteknologi for 75,6 mia. kroner, svarende til 11 procent af den samlede vareeksport.  

Følg pressemeddelelser fra Dansk Energi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Energi

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum