Danmarks NaturfredningsforeningDanmarks Naturfredningsforening

Nævn freder Hesbjergkilen med 425 hektar smuk natur vest for Odense

Del

Fredningsnævnet beskytter de enestående naturværdier og smukke udsigter i det 425 ha store skovklædte og kuperede landskab. Samtidig forbedres den offentlige adgang gennem flere sammenhængende stier.

Fredningssagen for Hesbjergkilen blev rejst på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening med Odense Kommune som medrejser for næsten fire år siden, og nu er Fredningsnævnet for Fyn kommet med deres afgørelse om at gennemføre fredningen.

Fredningsområdet omfatter 425 ha og er et enestående smukt og stærkt kuperet landskab kun få kilometer sydvest for Odense by. Fredningen vil sikre, at området fremover beskyttes langt bedre, så fremtidige generationer også kan nyde de store naturværdier og skønne udsigter fra området, som på det højeste punkt ved Dyred Banke i vest er 123 meter højt.

Områdets naturværdier tæller eksempelvis flere skovenge, hvor den sjældne og rødlistede engperlemorsommerfugl holder til. Naturen i fredningsområdet er meget varieret og udgør en mosaik af levesteder. Hvor den østlige og midterste del hovedsagelig er blandet løvskov af meget forskellig alder, får landskabet mod vest gradvis et mere åbent præg med dyrkede arealer, overdrev, mose og eng.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er derfor en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.

Skovene i området - Ernebjerg Skov, Hesbjerg Skov og Øghaven - er hovedsagelig løvskove. I Ernebjerg Skov findes et større lysåbent areal med sø og mose. Hesbjerg Skov rummer flere skovmoser med en lysåben vegetation. Desuden er der i Hesbjerg Skov en del gravede eller opstemmede søer, som er med til at øge den oplevelsesmæssige variation og levesteder for det vilde dyre- og planteliv. I Øghaven er der et bakkeparti med overdrevsvegetation.

Disse lysåbne arealer i mosaik med skovene og de mange skovbryn i det stærkt kuperede terræn giver fredningsområdet en meget afvekslende karakter, et væld af biotoper og nicher og et højt rekreativt potentiale.

Fredningen bliver i den kommende tid vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal tage stilling til fredningssagen endnu en gang, fordi den samlede erstatning overstiger 500.000 kr. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er på i alt godt fire mio. kr., og denne afgørelse vil ligeledes blive vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kontakter

Danmarks naturfredningsforening: Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, 61691822 / bbi@dn.dk

Odense Kommune: Presseansvarlig i By- og Kulturforvaltningen Morten Vilsbæk 6551 2080

Billeder

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Naturvenner sætter Øresunds fremtid til debat på Christiansborg19.4.2022 14:33:39 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget, at Øresund skal udlægges som marin naturnationalpark for at redde det pressede havmiljø. Samtidig har man netop taget første spadestik til det historisk store anlægsprojekt, Lynetteholm, i selvsamme område. Det skaber spørgsmålstegn hos en lang række lokalafdelinger hos Danmarks Naturfredningsforening, som derfor sætter politikere, eksperter og organisationer stævne til konference om Fremtidens Øresund på Christiansborg.