Globenewswire

MT Højgaard Holding A/S

Del

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S

MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK