Globenewswire

MT Højgaard Holding A/S

Del

Ajos sælger kranaktiviteter og fokuserer på kerneforretningen

MT Højgaard Holding A/S’ forretningsenhed Ajos A/S har med virkning fra 1. april 2021 solgt sin kranafdeling til kranvirksomheden Normas Cranes A/S. Salgsprisen for aktierne er aftalt til 62 mio. kr.

Handlen omfatter 7 specialiserede medarbejdere på 2 lokationer og kranflåden i form af flere end 50 tårn- og semimobilkraner samt kranafdelingens ordrebog.

"Vi sælger en velfungerende kranforretning for at skærpe vores fokus på skur-, modul- og pavil-lonmarkederne, hvor vi har en rigtig god position og oplever stigende efterspørgsel med særlig stærk fremgang inden for vores Svanemærkede pavillonmoduler. Vi skal løbende investere for at fastholde momentum i de aktiviteter, og derfor prioriterer vi ressourcerne," siger Ole Wamsler, administrerende direktør i Ajos.

Efter frasalget af kranaktiviteterne i 2021 og hejsaktiviteterne i efteråret 2020 vil Ajos investere i at styrke virksomhedens position inden for indretning og drift af byggepladser samt salg, opsætning og udlejning af skure, moduler og Svanemærkede pavillonmoduler. Pavillonerne anvendes i stigende grad som midlertidige skoler, institutioner eller til genhusning i forbindelse med store renoveringsprojekter samt til studerende, ældre, flygtninge, hjemløse samt andre med akut behov for en midlertidig bolig. De kan bygges sammen i stort antal og i flere plan og tilpasses til den enkelte funktion.

"Ajos skærper profilen med salget af kranforretningen og får mulighed for at investere målrettet i udvalgte forretningsområder med særligt fokus på de bæredygtige løsninger, som spiller en stadig større rolle i byggeindustrien og er en integreret del af vores strategi på tværs af alle forretningsenhederne i MT Højgaard Holding koncernen," siger Morten Hansen, administrerende direktør og koncernchef i MT Højgaard Holding.

Salget af Ajos’ kranaktiviteter giver ikke anledning til at ændre MT Højgaard Holdings tidligere offentliggjorte forventninger til omsætning og driftsresultat før særlige poster og PPA-afskrivninger.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til administrerende direktør og koncernchef i MT Højgaard Holding, Morten Hansen, og direktør for Ajos, Ole Wamsler, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK