Globenewswire

MT Højgaard Holding A/S

Del

MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 1. februar – 5. februar 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 24.720 164,56 4.068.003
1. februar 2021
2. februar 2021
3. februar 2021
4. februar 2021
5. februar 2021
600
500
700
500
600
175,67
173,90
176,12
175,80
175,58
105.402
86.950
123.284
87.900
105.348
Akkumuleret tilbagekøb i alt 27.620   4.576.887

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 1. februar – 5. februar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 27.620 egne aktier, svarende til 0,355% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK