MP Pension

MP Pensions investeringschef stopper

Del

Efter ti år på posten som investeringschef har Niels Erik Petersen valgt at stoppe i MP Pension. MP Pension har aldrig stået i en stærkere investeringsposition end nu.

”Jeg har haft en fantastisk spændende tid i MP Pension. MP Pension har aldrig været i en stærkere investeringsposition end nu, så jeg tænker, at det er et passende tidspunkt for mig at komme videre. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til det team, som jeg har arbejdet tæt sammen med. De har leveret fremragende resultater”, udtaler Niels Erik Petersen.

MP Pensions afkast fra 2009-2015

MP Pension - afkast 2009-2015 

I 2016 blev afkastet før pensionsafkastskat på 8,1% (N1).

Fokus på andet end afkast
Det er ikke kun på afkast, at MP Pension klarer sig godt. MP Pensions særlige investeringer i klima og ESG-aktiviteter er også blevet professionaliseret og opprioriteret - og det har stor værdi for medlemmerne.
”Jeg vil gerne sige tak til Niels for alle de flotte resultater, og selvom jeg er ærgerlig over, at Niels’ og mit samarbejde stopper, respekterer jeg hans beslutning. Jeg glæder mig over, at MP Pension står så stærkt. Den stærke investeringsposition betyder, at vi også fremover vil være en attraktiv pensionskasse for vores 120.000 medlemmer”, siger Jens Munch Holst, direktør i MP Pension.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for ca. 120.000 magistre, gymnasielærere og psykologer. Vi giver vores medlemmer økonomisk tryghed – lige fra første job til de forlader arbejdsmarkedet for at nyde den 3. alder. Vi balancerer et højt afkast med hensynet til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og klima. Derfor understøtter vores investeringsstrategi den globale klimaaftale om maksimalt 2° global opvarmning.