MP Pension

MP Pension investerer grønt

Del

MP Pension har øremærket 5 mia. kr. til klimavenlige investeringer. Den første investering har netop fundet sted. Valget er faldet på den danske virksomhed Bawat A/S, som har udviklet en ny og klimavenlig måde at rense ballastvand på.

”Investeringen i Bawat er et perfekt eksempel på, hvordan vi kan få en god investering og klima til at gå op i en højere enhed. Det er sådanne muligheder, som vi jagter i relation til at investere resten af allokeringen på 5 mia. kr.”, siger bestyrelsesformand for MP Pension, Egon Kristensen.

Bawats klimavenlige rensemetode
Bawat A/S er en mindre, dansk virksomhed, som har udviklet et særligt miljøvenligt system til at rense ballastvand. Ballastvand benyttes af skibe til skabe stabilitet under sejlads, og når der tilbagelægges store globale distancer, risikerer skibene at medbringe bl.a. invasive dyre- og plantearter, som kan gøre stor skade på det oprindelige vandmiljøs flora og fauna.

Den internationale maritime organisation (IMO), der er FN’s agentur for sikkerhed og forebyggelse af maritim forurening, har lavet et regelsæt, der kræver, at ballastvand fremadrettet skal renses, før det ledes tilbage i havet. Regelsættet forventes at træde i kraft inden årets udgang, og rederier verden over forbereder sig derfor på, hvordan de skal indarbejde rensesystemer både i deres eksisterende flåde og i nye skibe.

Bawats løsning er unik, fordi den i udpræget grad anvender overskudsenergi fra skibets almindelige drift. Konkurrerende teknologier består hovedsageligt af systemer, der renser vandet ved hjælp af processer, som er enten meget energikrævende eller indebærer brugen af kemikalier som f.eks. klor.

At Bawats koncept har en betydeligt klimamæssig fordel bekræftes af, at virksomhedens teknologi tidligere har opnået støtte fra såvel Miljøministeriet som Naturstyrelsen. Virksomheden låner desuden penge i Danmarks Grønne Investeringsfond, der som statslig lånefond medfinansierer virksomheder med særlig fokus på grøn omstilling.

Mere grønt på vej
MP Pension arbejder på at lave flere klimavenlige investeringer. Det gør vi ved at sætte fokus på attraktive investeringer, der direkte eller indirekte bidrager positivt til et klimamæssigt mere bæredygtigt samfund. Det drejer sig om vedvarende energi, energieffektivitet og andre aktiviteter, der kan hjælpe med at begrænse klimaforandringer. Dertil kommer løsninger til at håndtere følgerne af klimaforandringer, der uagtet den grønne omstilling vil skulle håndteres.

Nøgleord

Kontakter

Kommunikationschef i MP Pension
Mogens Holbøll
+45 2929 3694
moh@mppension.dk

Links

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte

Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP Pension) – blev oprettet i 1960. Pensionskassen har i dag ca. 110.000 medlemmer og forvalter ca. 110 mia. DKK. Pensionskassen er ejet af medlemmerne.