Globenewswire

Møns Bank A/S

Del

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 19. april 2021

Selskabsmeddelelse nr. 5-2021
LEI 213800BGF1TQB5M6PH65

Møns Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling
mandag den 19. april 2021 kl. 11.00
i Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege i bankens lokaler på 3. sal.

Dagsorden

  1. Endelig beslutning af det på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2021 fremsatte forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet om ændring af vedtægternes § 2, § 3 og § 8.
     

    1.a Vedtægternes § 2 - Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse.
    1.b Vedtægternes § 3 - Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn.
    1.c Vedtægternes § 8 - Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standard dagsorden.

    2. Eventuelt.
  
Dagsorden med de fuldstændige forslag er tilgængelig på www.moensbank.dk.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 40.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 12. april 2021.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest torsdag den 15. april 2021 have anmeldt sin deltagelse, hvilket er forudsætningen for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Der kan stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske via www.moensbank.dk (dansk) eller på VP’s hjemmeside www.vp.dk/gf (engelsk), ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Securities A/S i hænde senest den 15. april 2021 kl. 23:59, elektronisk afgivet eller på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.

Yderligere oplysninger

De fuldstændige forslag offentliggøres på bankens hjemmeside fredag den 26. marts 2021.

Stege, den 26. marts 2021

På bestyrelsens vegne

Peter Ole Sørensen, formand

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK