Globenewswire

Møns Bank A/S

Del

Forløb af ordinær generalforsamling 24. marts 2021

Møns Bank

Stege, den 24. marts 2021

LEI-kode 213800BGF1TQB5M6PH65

Fondsbørsmeddelelse nr. 04-2021.

Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling, der grundet de særlige forhold og restriktioner omkring Coronavirussen, blev afviklet som elektronisk generalforsamling onsdag den 24. marts 2021:

På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 9.645.400 kr. svarende til 24,11 % af kapitalen og 251.210 stemmer.

Jf. vedtægternes § 6 havde bestyrelsen udpeget advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.

1.  Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
                     
2.  Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning blev godkendt

3.  Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

      Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:
    

 • Tidl. regnskabschef Vicki Endsgaard, Kalvehave
 • Ejendomsmægler Henrik Ejby Hansen, Vordingborg         
 • Statsaut. revisor Tina Ørum Hansen, Præstø
 • Lærer Anne Hvid Harvig, Askeby
 • Daglig leder Lisbet Hebo, Præstø
 • Virksomhedsejer Kathrine Hendriksen, Rødvig Stevns
 • Fisker Bjarne Mostrup Larsen, Klintholm Havn, Borre        
 • Selvstændig Tonny Quaade Nielsen, Rønnede                   
 • Direktør Thomas Stecher, Hårbølle, Askeby
 • Agrarøkonom Jan Yttesen, Stubbekøbing

   
I forbindelse med generalforsamlingen genopstillede Bjarne Markussen ikke, og Lonnie Nielsen og Elly Nielsen har valgt at udtræde af repræsentantskabet.

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidat til nyvalg:

·Bureaudirektør Therese Stein Brorsen, Nyråd

som blev valgt.


5.  Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev genvalgt som revisor.

6.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer

6.a  Vedtægtsændringer

      6.a.1 Vedtægternes § 2 - Forslag fra bestyrelsen om fjernelse af bemyndigelse blev godkendt.

      6.a.2 Vedtægternes § 3 - Forslag fra bestyrelsen om rettelse af navn blev godkendt.

      6.a.3 Vedtægternes § 8 - Forslag fra bestyrelsen om nyt punkt i generalforsamlingens standard dagsorden blev godkendt.

Da vedtægtsændringerne under punkt 6.a kræver, at mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslagene skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen endeligt vedtages eller forkastes.

6.b  Vejledende afstemning om godkendelse af bankens lønpolitik, som blev godkendt med følgende afstemningsresultat:

·For godkendelse:           245.605 stemmer
·Imod godkendelse:              297 stemmer

        Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

6.c  Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport for 2020

Vederlagsrapport for 2020 blev godkendt med følgende afstemningsresultat:

 • For godkendelse:          246.270 stemmer
 • Imod godkendelse:                47 stemmer

        Banken havde ikke modtaget bemærkninger til de afgivne stemmer imod godkendelse.

6.d  Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om anmeldelse af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen blev godkendt.

7.  Eventuelt

Repræsentantskabets formand Elly Nielsen ønskede de valgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget og takkede samtidig de afgående medlemmer for deres indsats i repræsentantskabet.

Bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen takkede det afgående bestyrelsesmedlem og formand for bankens repræsentantskab Elly Nielsen for samarbejdet og for hendes mangeårige indsats for Møns Bank.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Flemming Jul Jensen på tlf. 55 86 15 36, e-mail:fj@moensbank.dk.

Med venlig hilsen

Møns Bank A/S

Flemming Jul Jensen
Bankdirektør

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK