Danmarks Statistik

Mistet arbejde under krisen kunne ses på næste lønseddel

Del

Hovedparten af dem, der mistede deres arbejde under den økonomiske krise i 2008 og -09, har senere fundet arbejde igen. Men de fik mindre løn i deres nye job end tidligere.

Personer, der mistede deres arbejde i 2. halvår 2008 og i 2009, men senere kom i beskæftigelse igen, oplevede generelt en nedgang i deres løn på 4 pct. sammenlignet med deres gamle job. Det skal ses i sammenhæng med, at beskæftigede generelt har haft en lønfremgang.

Flere forskellige forhold havde indflydelse på, hvor meget lønnen faldt for den enkelte person. Fandt jobsøgerne f.eks. nyt job i samme branche som tidligere, oplevede de gennemsnitligt et fald i lønnen på 2 pct. Hvis de derimod fik et job inden for en anden branche, end den de arbejdede i tidligere, så faldt lønnen med 6 pct.

Det samme mønster går igen, når man kigger på jobbets færdighedsniveau. Hvis jobsøgerne fik et job på et andet færdighedsniveau end deres tidligere job, oplevede de et større fald i lønnen end dem, der fik et job på samme færdighedsniveau.

Det viser en ny analyse ”Mobilitet og ændring i løn” fra Danmarks Statistik, der udkommer i dag. I analysen kan du desuden også læse, at:

  • 159.000 personer mistede deres arbejde i 2. halvår 2008 og i 2009. Hovedparten fandt arbejde igen, men for en stor del var det første job kun af kort varighed.
  • Fire år efter personerne mistede deres arbejde, var 6 ud af 10 i beskæftigelse. De øvrige var bl.a. ledige, havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller var startet på en uddannelse.
  • Størstedelen af dem, hvis første job varede mere end tre måneder, arbejdede i en anden branche, end tidligere. 62 pct. havde således fundet arbejde i en ny branche, mens 38 pct. var vendt tilbage til deres gamle branche.
  • Lidt over tre ud af fire personer havde fundet arbejde på samme færdighedsniveau som i deres gamle arbejde, mens ca. hver fjerde person arbejdede på et andet niveau.

For yderligere informationer omkring publikationen er du velkommen til at kontakte forfatter Michael Drescher på 39 17 32 28, mid@dst.dk.

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum