E.ON Danmark

Minister fejrer rejsegilde med Nordjyllands største biogasanlæg

Del

Omkring 150 mennesker mødte fredag formiddag op til rejsegilde hos Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå. Inviteret var også energi- forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt og Hjørrings borgmester, Arne Boelt. Værterne, de to partnere bag GrønGas Vrå, energiselskabet E.ON Danmark og Jens Peter Lunden trakterede de mange fremmødte med skåltaler til den traditionelle rejsegildemenu.

En håndful tårne skyder efterhånden godt op i landskabet på den tidligere majsmark i Vrå. Det er tankene til det kommende biogasanlæg, GrønGas Vrå, der fra starten af næste sommer skal omdanne lokal gylle til ni millioner kubikmeter biogas, svarende til det årlige gasforbrug i 250 busser.

- Anlægget her bliver både et af de mest effektive og lufttætte anlæg i Danmark. Fra start til slut har vi anvendt de bedst tilgængelige teknologier for både at skåne naboer for mulige lugtgener og for at udnytte gyllen fra lokale kvæg- og svinebesætninger bedst muligt," siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og understreger, at det nye biogasanlæg vil blive koblet på naturgasnettet og kommer til at reducere Danmarks CO2-udslip med 25.000 tons årligt.

Biogasanlægget kommer til at aftage 300.000 tons biomasse årligt, heraf vil langt størstedelen være gylle leveret af lokale landmænd. Gyllen omdannes til biogas, mens restproduktet anvendes til mere miljøvenlig gødning til markerne. GrønGas Vrå bidrager derfor også til at nå det politiske mål om at bruge halvdelen af Danmarks husdyrgødning til energiformål i 2020.

- I takt med at vi udfaser fossile brændsler, vil alternative energikilder spille en endnu større rolle, og her har biogas flere klare fordele. Biogas mindsker ikke blot landbrugets klima- og miljøbelastning, men i det omfang biogassen fortrænger fossile brændsler, bliver det faktisk til en dobbelt CO2-gevinst," siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, og pointerer, at biogassen både er klimavenlig og skaber merværdi for de lokale landmænd.

- Første spadestik tog vi allerede i juli og i dag fejrer vi allerede rejsegilde. Det er stort. Byggeriet har kørt helt efter planen. Det gælder både budget og tidsplan, og vi har på mindre end fire måneder færdiggjort det meste jordarbejde og de store stålkonstruktioner står nu også oprejst," siger Jens Peter Lunden, der glæder sig over dagens store fremmøde, ikke mindst de cirka halvtreds håndværkere, der dagligt arbejder på at opføre anlægget. Driften af biogasanlægget sikrer endvidere 10 permanente lokale arbejdspladser.


Om parterne bag GrønGas Partner A/S

JPL Holding A/S : Ejes af Jens Peter Lunden, 44 år, landmand med 500 ha ager, 900 søer og 29.000 slagtesvin. Erfaring med drift af biogasanlæg siden opførelsen og igangsætningen af GrønGas Hjørring 2001. Bestrider flere tillidsposter i biogasbranchen og landbruget.

E.ON er et internationalt energiselskab med aktiviteter i mere end 30 lande. E.ON tilbyder sammen med mange partnere bedre, renere og mere energieffektive energiløsninger. E.ON Danmark A/S fokuserer på biogasproduktion, naturgas, el, fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. E.ON driver havvindmølleparken Rødsand II, samt en rækkekraftvarmeanlæg, fjernvarmenetværk på Sjælland og flere biogasanlæg i Jylland. E.ON har Danmarks største netværk af ladestandere til elbiler, bygger gastankstationer til tungere transport og arbejder målrettet på at gøre vejtransporten grønnere. Fra sommeren 2016 vil E.ON producere 30 mio. m3 biometan, svarende til cirka 20% af den danske biometan-produktion.

Billeder

Information om E.ON Danmark

E.ON Danmark
E.ON Danmark
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

70 27 05 77https://www.eon.dk

Et af Europas største privatejede energiselskab

E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af Europas største privatejede energikoncerner med 43.000 medarbejdere og 32 millioner kunder. Vores ambition er at drive den grønne omstilling og være den foretrukne partner inden for bæredygtige energiløsninger. Derfor har vi investeret massivt i udviklingen af grønne og innovative energiløsninger; fra at forsyne elektrisk transport med strøm fra egen havvindmøllepark, Rødsand II, til udviklingen af nogle af Danmarks største og mest effektive biogasanlæg. Vi driver Danmarks største netværk af ladeløsninger til elbiler til erhverv, private og den offentlige sektor, og driver ligeledes tre biogastankstationer i partnerskab med OK samt fire biogasanlæg sammen med lokale partnere. E.ON sælger og rådgiver om el, gas, varme og energieffektivisering og ejer og drifter cirka 30 lokale kraftvarmeværker og fire fjernvarmeværker.

Følg pressemeddelelser fra E.ON Danmark

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra E.ON Danmark

E.ON tilbyder grøn og gratis opladning til elbiler på Folkemødet13.6.2017 08:00nyhed

Det skal være nemmere at være elbilist og tage del i den grønne omstilling. E.ON har de seneste par år tilbudt alle elbilister at oplade gratis under Folkemødet, og i år er ingen undtagelse. Tager man elbilen til Folkemødet, kan man derfor se frem til at oplade sin elbil gratis i Allinge fra torsdag til søndag. E.ON opstiller fem ladestandere med to udtag på Circle K-tankstationen, hvilket betyder, at op til ti elbiler har mulighed for at oplade på samme tid. ”Vi har selv deltaget på Folkemødet de sidste tre år, og hvert år ser vi flere og flere elbiler i Allinge. Dette er en positiv udvikling, som vi støtter 100 procent op omkring. Vi arbejder for at gøre det nemmere at være elbilist i Danmark og derfor er det også helt naturligt for os at opsætte nem og gratis opladning til de mange elbilister, der besøger Folkemødet,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON og understreger, at al strøm i E.ONs ladenetværk er certificeret vindenergi. Derfor bidrager man både til den grønne omstil

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum