Esbjerg Kommune

Miljøminister får flere vandløbsønsker fra Esbjerg Kommune

Del

Mens Miljøministeriet har kig på forbedringer i ca. 73 km vandløb, vil Esbjerg Kommune sammen med ni andre kommuner øge omfanget. Derfor har ministeriet nu modtaget en udvidet ønskeseddel.

På tur: Det nuværende Vandråd har holdt seks møder, hvoraf et bestod af forskellige besigtigelser.
På tur: Det nuværende Vandråd har holdt seks møder, hvoraf et bestod af forskellige besigtigelser.

Kommunerne er af miljøminister Lea Wermelin blevet bedt om at foreslå konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, som miljøministeriet har udpeget. Det skal danne grundlag for en vandområdeplan frem mod 2027. Ministeren har også udtrykt et ønske om mere fremdrift i de allerede planlagte vandløbsindsatser. Begge aspekter har høj prioritet i Esbjerg Kommune.

Godt samarbejde med Vandrådet

Den 22. november afleverede Esbjerg Kommune sammen med ni andre kommuner en ønskeliste i form af et indsatsprogram til Miljøministeriet. Listen indeholder forslag til vandløbsindsatser de steder, som staten allerede har udpeget. Sammen med Vandrådet har kommunerne peget på hvilke indsatser, der bedst forbedrer vandmiljøet i hovedvandoplandet til Vadehavet.

”Samarbejdet med Vandrådet fungerer rigtig godt. Vandrådets anbefalinger har samlet set handlet om, at vi skal skabe mest miljø for pengene. Det afspejles i det samlede indsatsprogram for hele hovedoplandet til Vadehavet og også i de løsninger, som nu forslås for Esbjerg Kommune”, siger formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen.

Den økonomiske ramme for hele oplandsområdet beløber sig til ca. 46 mio. kr., mens indsatserne i Esbjerg Kommune lander på ca. 8,5 mio. kr., som staten vil finansiere. Pengene skal bruges til at forbedre de fysiske forhold på strækninger af samlet set 73 km vandløb i Esbjerg Kommune. Det vil omfatte 22 projekter i store og mindre vandløb. Virkemidlerne dækker fjernelse af tre spærringer og åbning af to rørlagte strækninger, dertil kommer etablering af seks okkeranlæg og udlægning af grus evt. kombineret med udskiftning af vandløbsbund, dér hvor den f.eks. består af sand og mudder.

Udover at løse den bundne opgave, har kommunerne også mulighed for at gøre opmærksom på øvrige indsatser, og den mulighed har Esbjerg Kommune grebet. Her er der tale om fem indsatser, som Esbjerg Kommune gerne vil have økonomi til at undersøge nærmere. Det drejer sig om 3 betydelige spærringer i Ribe og om to mindre vandløb.

Flere projekter allerede næste år

Mens det kommende indsatsprogram rækker frem mod perioden 2022-2027, så skal Esbjerg Kommune sætte gang i yderligere seks vandløbsprojekter inden 2021 er omme. Vandløbene er Darum Bæk, Roager Vesterbæk, Skærbæk, Ravnsø-Størsbøl Bæk, den nedre del af Krogsgaard Møllebæk og Kirkeby Bæk. Disse vil blive ansøgt i 2021. Dermed når kommunen at tage hånd om de 23 projekter, som er en del af den seneste vandområdeplan.

Esbjerg Kommune har netop ansat endnu en medarbejder, som skal være med til at sætte vandområdeplanernes mange indsatser i søen. Det gælder både vandløbsrestaureringer og vådområder.

Hvad er et Vandråd?

Sammen med ni andre kommuner udgør Esbjerg Kommune hovedvandoplandet til Vadehavet. For oplandet er der nedsat et Vandråd, som Esbjerg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for. Vandrådet er blevet inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af indsatsprogrammet. Vandrådet må max bestå af 20 medlemmer, som repræsenterer forskellige interesser fx landbruget, miljø, lystfiskere m.fl.

De ni kommuner udover Esbjerg i oplandet til Vadehavet er Billund, Fanø, Haderslev, Kolding, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Kontakter

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, mail srlam@esbjerg.dk eller på telefon 40 12 24 12.

Billeder

På tur: Det nuværende Vandråd har holdt seks møder, hvoraf et bestod af forskellige besigtigelser.
På tur: Det nuværende Vandråd har holdt seks møder, hvoraf et bestod af forskellige besigtigelser.
Download

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Ny lynladestation ved Esbjerg Lufthavn gør det nemmere at være elbilist i det vestjyske26.12.2020 06:00:00 CETPressemeddelelse

Esbjerg får nu otte nye lynladepunkter, der hver især kan oplade en bil på cirka 20 minutter. Den nye lynladestation, der etableres af ladeoperatøren Clever med selskabets prisvindende design, bliver placeret ved Esbjerg Lufthavn og forventes at være klar til at tage imod elbiler til opladning efter sommerferien 2021. Og det er en gevinst for Esbjerg Kommunes borgere, lyder det fra borgmester Jesper Frost Rasmussen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum