Aarhus Universitet: Arts

Migranter bliver del af løsningen på ældreplejens personalemangel

Del

Danmark vil allerede om 5 år mangle 42.000 SOSU-ansatte i ældreplejen. Et nyt forskningssamarbejde mellem antropologer og it-udviklere skal tiltrække og fastholde migranter i SOSU-faget, fordi netop denne målgruppe kan imødekomme det stigende arbejdskraftbehov. Innovationsfonden har investeret 6.1 mio. kr. i projektet.

En læringsunderstøttende app og bedre erfaringsudveksling på tværs af landets SOSU-skoler og kommunale ældresektorer skal sikre optimale uddannelsesforhold (sproglig opkvalificering) og motivere flere migranter til at blive i SOSU-faget. Målet med projektet er at tiltrække og fastholde flere SOSU-elever og SOSU-medarbejdere med migrantbaggrund samt understøtte migranternes læring, kommunikation og samarbejde i arbejdssituationer. Innovationsfonden har netop investeret godt 6.1 mio. kr. i projektet for at medvirke til at sikre at morgendagens ældre i Danmark også kan få offentlig pleje og omsorg uden at serviceniveauet må sænkes pga. arbejdskraftmangel.

Projektet udspringer af kommuners og SOSU-skolers udfordring med at rekruttere både elever og medarbejdere til SOSU-faget og er udviklet af Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA) ved Aarhus Universitet i samarbejde med Alexandra Instituttet. Projektdeltagerne er meget optimistiske i forhold til at bidrage til at finde løsningsmodeller på rekrutteringsudfordringen i ældreplejen via øget tiltrækning og forbedret uddannelse af migranter i SOSU-faget.

Potentialet i denne rekrutterings- og uddannelsesoptimeringsmodel er stort og rummer blandt andet en betydelig samfundsøkonomisk gevinst. En del af migranterne er pt. enten arbejdsløse eller bestrider ufaglærte jobs. Gevinsten opstår på flere fronter: Dels bliver migranterne fagligt opkvalificerede på SOSU-uddannelsen og sikres derved faglærte SOSU-jobs. Dels vil de medvirke til at sikre, at også fremtidens ældre i Danmark får livsvigtig og værdig pleje og omsorg. ”Vi håber dette projekt kan være en brik i løsningen af én af tidens største velfærdsudfordringer”, siger Johanne Korsdal Sørensen, ekstern relations manager hos MANTRA på Aarhus Universitet.

I øjeblikket eksisterer der ikke antropologisk forskning i de konkrete sproglige og kulturelle udfordringer, der ofte opstår når SOSU-elever og SOSU-medarbejdere med migrantbaggrund skal lære at begå sig på SOSU-uddannelsen og i ældreplejen. Der findes heller ikke brugbare læringsunderstøttende it-værktøjer til denne målgruppe.

Potentialet for de nye og effektive rekrutterings- og læringsunderstøttende redskaber til migranter på erhvervsuddannelserne og i forskellige brancher er derfor stort. MANTRA’s forskerteam har undersøgt inklusion og forankring af international arbejdskraft i landbrug og industri via GoInGlobal projektet. Hvis vi kigger ud over Danmarks grænser, så ser vi lignende problemstillinger og vurderer derfor at der ligeledes er et potentiale i andre velfærdsstater.

Alexandra Instituttet har gennem en årrække udviklet læringsunderstøttende produkter og software, herunder apps til specifikke målgrupper baseret på brugerdreven innovation. Projektet vil udvikle en læringsunderstøttende app, der kan betjenes uden indtastning af tekst, og som dels kan give den sproglige og øvrige støtte, som vi ved migranterne har brug for, men som også skal være en slags logbog for brugeren og derigennem opsamle viden om de udfordringer, forskningen ikke har afdækket.

Denne erfaring og kompetence kombineres med antropologisk aktionsforskning i migranters møde med den kommunale ældrepleje og forskellige arbejdspladskulturer. ”Et særligt fokus bliver på migranternes udvikling af formelle og uformelle færdigheder samt professionel identitet i SOSU-faget”, forklarer Sara Lei Sparre, lektor i antropologi på Aarhus Universitet.

Projektet er et samarbejde mellem Moesgårds Antropologiske Analyseenhed (MANTRA), Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet i samarbejde med følgende bidragydere: Vejen Kommune, Varde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, SOSU Esbjerg, SOSU H, Danske SOSU-skoler, FOA, KL og Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser. Sammen skal de udvikle et best practice katalog vedr. rekruttering og fastholdelse af migranter i SOSU-faget, en læringsunderstøttende app til brug for migranter på SOSU-uddannelsen og i praktik i kommunerne samt publicere forskningsartikler vedr. projektets resultater.

Fakta

Innovationsfondens investering: 6.1 mio. kr.

Samlet budget: 8.1 mio. kr.

Varighed: 2,5 år

Officiel titel: Fra Migrant til SOSU-Aspirant. Velfærdsinnovation gennem aktionsforskning i tiltrækning og fastholdelse af SOSU-elever og SOSU-personale med migrant baggrund.

Kontakter

Kontakt

Johanne Korsdal Sørensen Ekstern relations manager i MANTRA, Aarhus Universitet
Tlf: 21301787, Mail: jks@cas.au.dk

Sara Lei Sparre, lektor, MANTRA, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet
Tlf: 61330993, Mail: saraleisparre@cas.au.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk

Billeder

Links

Information om Aarhus Universitet: Arts

Aarhus Universitet: Arts
Aarhus Universitet: ArtsFølg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Forskningsprojekt giver nyt indblik i vikingetidens håndværksproduktion20.4.2021 08:39:59 CEST | Pressemeddelelse

Et nyt studie har for første gang udforsket vikingetidens metalhåndværk ved at følge hele produktionskæden fra råmaterialer, gennem støbeforme og smeltedigler til færdige metalprodukter med geokemiske analysemetoder. Resultatet bag undersøgelsen giver helt ny viden blandt andet om baggrunden for metalhåndværkernes materialevalg i vikingetiden. Bag studiet står Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet) i samarbejde med Aarhus Geochemical and Isotope Research (AGiR) platform ved Geoscience på Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer.

Skolegenåbning: Socialt og mentalt reparationsarbejde bør rydde skemaet8.4.2021 13:46:08 CEST | Pressemeddelelse

Når danske elever i 5. – 9. klasse i disse uger vender tilbage til skolen, har mange af dem mistet modet eller er blevet mistroiske over for deres kammerater. Skolerne bør derfor fokusere på trivsel og rydde skemaet i starten for at give plads til socialt og mentalt reparationsarbejde. Sådan lyder en af anbefalingerne til skolegenåbningen fra forskere ved DPU, Aarhus Universitet, der har undersøgt konsekvenser af skolenedlukningen under coronakrisen set fra elevernes og forældrenes perspektiv.

Naturoplevelser løfter skoleelevers udbytte af naturfag25.3.2021 11:26:27 CET | Pressemeddelelse

Når danske elever efter påske i stor stil vender tilbage til skolen, kommer langt mere af undervisningen end normalt til at foregå udendørs. Men corona-nødundervisning er ikke kun en nødløsning. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ omhandler de didaktiske og pædagogiske gevinster, der kan være ved at bruge naturoplevelser i grundskolens naturfagsundervisning. Forskningsoversigten udkommer sammen med konkrete forslag til undervisningsforløb med naturoplevelser.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum