Globenewswire

Migatronic A/S

Del

Offentliggørelse af Nasdaq Copenhagens accept om anmodning om afnotering

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 5/2021

                                                                                                                          Fjerritslev,  25.03.2021

Offentliggørelse af Nasdaq Copenhagen A/S' accept af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' anmodning om afnotering af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S'
B-aktier på Nasdaq Copenhagen A/S

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 4/2021 har Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2021, anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om at slette Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Nasdaq Copenhagen A/S har i dag imødekommet denne anmodning om afnotering af B-aktierne.

I overensstemmelse med Nasdaq Copenhagen A/S' gældende udstederregler, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook, er afnoteringen betinget af, at B-aktionærerne i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har mulighed for at sælge deres B-aktier i en periode på mindst fire uger, hvorefter B-aktierne vil blive slettet fra handel og officiel notering.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' hovedaktionær, Roed Invest ApS, vil som tidligere meddelt fremsætte et tilbud om køb af alle B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S til en pris på kr. 324 pr. B-aktie à nominelt kr. 20. Tilbudsdokumentet vil blive offentliggjort i forbindelse med fremsættelse af tilbuddet og vil indeholde de nærmere vilkår for tilbuddet, herunder processen for accept af tilbuddet, samt de nærmere konsekvenser af afnoteringen for B-aktionærer, der ikke accepterer tilbuddet.

Nasdaq Copenhagen A/S har oplyst, at forudsat, at købstilbuddet er gældende fra i morgen den 26. marts 2021, kan sidste handelsdag fastsættes til 23. april 2021. Den sidste handelsdag med og officiel notering af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier på Nasdaq Copenhagen A/S forventes dermed at blive den 23. april 2021, og ikke 26. april 2021 som tidligere kommunikeret.

Konsekvenserne af sletning fra handel og officiel notering af Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S' B-aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S er følgende:

  • Muligheden for omsætning af B-aktierne vil blive væsentlig reduceret, idet handel ikke vil kunne ske via Nasdaq Copenhagen A/S eller et andet reguleret marked. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil ikke søge at etablere nogen form for handelsplads eller andet forum for B-aktionærers salg eller køb af B-aktier. B-aktierne vil formelt være omsættelige, men der vil formentlig ikke være nogen let mulighed for salg eller køb af B-aktier.
  • B-aktierne vil ophøre med at være børsnoterede, hvilket kan have negative konsekvenser for B-aktionærernes skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, ligesom det vil have konsekvenser i forhold til ejerskab via aktiesparekonto eller pensionsmidler. Det må forventes, at omkostningerne ved opbevaring af B-aktierne i depot kan stige, når B-aktierne ikke længere er noteret.
  • Efter en sletning vil Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ikke være omfattet af oplysnings-forpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer, som for eksempel anbefalingerne for god selskabsledelse, og Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S vil alene kommunikere med sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.
  • Investorer og aktionærer, der ejer eller måtte købe B-aktier i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, skal være opmærksomme på, at der ikke efter udløbet af købstilbuddet fra Roed Invest ApS og efter sletning af B-aktierne fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S umiddelbart vil være mulighed for at kunne sælge B-aktierne igen, bortses fra ved aftaler, der eventuelt kan indgås med andre investorer eller aktionærer uden om en børs eller handelsplads.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S gør opmærksom på, at ovenstående forhold må forventes at være gældende efter den 23. april 2021, der forventes at blive den sidste handelsdag for B-aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S.Med venlig hilsen
Svejsemaskinefabrikken
    MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz
Bestyrelsesformand

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:
Bestyrelsesformand Frank Lorenz 4028 8854.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK