Globenewswire

Migatronic A/S

Del

Årsrapport 2020

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 1/2021       

                                                                                                                                                      Fjerritslev,  01.03.2021

Bestyrelsen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020:Hovedpunkter for 2020

  • Omsætning på 288,1 mio. kr. – et fald på 13,9%, som er indenfor de udmeldte forvent-ninger med et fald i størrelsesordenen 13 - 15%
  • EBIT på -1,3 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2019
  • Underskud før skat på -3,9 mio. kr., som er indenfor de udmeldte forventninger med et underskud i størrelsesordenen 2 – 5 mio. kr.
  • Cash flow fra driften på 50,5 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i 2019 - den positive udvikling skyldes reduceret arbejdskapital
  • Soliditetsgrad på 53% mod 56% i 2019
  • Ingen udlodning af udbytte

Forventninger til 2021

  • Stigende omsætning til niveauet og forventningerne før COVID-19, hvilket giver en for-ventning om en omsætningsvækst på 15 – 20% svarende til 331 – 346 mio. kr.
  • Resultat i niveauet 0 – 10 mio. kr. før skat

Den komplette årsrapport er vedhæftet.

Med venlig hilsen
Svejsemaskinefabrikken
    MIGATRONIC A/S

Frank Lorenz                                             Kristian Morberg Madsen  
Bestyrelsesformand                                 Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:
Bestyrelsesformand Frank Lorenz 4028 8854.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK