Danmarks Naturfredningsforening

Midt i biodiversitetskrise: Danske børn vil skabe levesteder for dyr og planter

Del

Størstedelen af de danske børn er klar over, at verden er ved at miste dyre- og plantearter, og ifølge ny undersøgelse vil 5 ud af 6 være med til at skabe levesteder for arterne. Nu skal frivillige hjælpe børnene i gang.

Foto: Ditte Valente
Foto: Ditte Valente

Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Alene i Danmark er flere end 1.800 arter truede i den danske natur, og mange dyr mangler steder at leve og finde føde.

Selvom det er alt andet en hyggelæsning, er det ikke gået hen over hovedet på de yngste generationer. Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, har 67 pct. af de 5-12-årige hørt, at dyr og planter er ved at forsvinde. Og spørger man forældrene, svarer 41 pct., at de i ”høj grad” eller ”nogen grad” oplever, at det bekymrer deres børn.

Heldigvis er børnene indstillede på at handle på det. I undersøgelsen svarer hele 84 pct. af de adspurgte børn, at de gerne vil hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – for eksempel ved at bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster.

Samtidig oplever størstedelen af forældrene i ”høj” eller ”nogen grad”, at deres børn er interesserede i at handle på biodiversitetskrisen.

Og det giver anledning til optimisme, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

– Naturen mangler plads, og derfor er det enormt positivt, at så mange børn har lyst til at skabe levesteder og komme arterne til undsætning. På den korte bane vil det forhåbentligt betyde, at naturen får mere plads i haverne og rundtomkring på skoler og institutioner. Men mest af alt giver det håb for fremtiden, at morgendagens voksne kerer sig om naturen og har lyst til at gøre en konkret forskel, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

Frivillige hjælper børnene i gang
Hvis børnene eller deres pædagoger skulle være i tvivl om, hvordan man kommer i gang med at skabe levesteder, er der hjælp at hente.

Sammen med Landsforeningen Praktisk Økologi og Det Danske Spejderkorps og med støtte fra Villum Fonden har Danmarks Naturfredningsforening lanceret projektet 'Vilde Rødder' – et projekt, hvor frivillige hjælper børn fra SFO’er, klubber og spejdergrupper med netop at skabe levesteder for dyr og planter.

Gennem et naturforløb på fem session skal børnene selv prøve at forbedre levevilkårene for vilde arter i den nære natur - for eksempel ved at lave kvasbunker, skabe vandhuller eller dyrke blomster.

Samtidig bliver børnene undervist i videnskaben bag naturen og lærer om den vilde natur og de forskellige arters behov.

Det første hold frivillige blev tilknyttet i foråret – nu søger projektet nye frivillige, der vil hjælpe lokale børn med at skabe levesteder for dyr og planter.

På vilderoedder.dk kan man melde sig som frivillig og læse mere om projektet.

_________________________

FAKTA: Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i juni 2022 som webbaserede interview blandt 1.032 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre. Forældrene har først besvaret en række indledende spørgsmål om deres familiers brug af naturen. Herefter har barnet, så selvstændigt som muligt, besvaret en række spørgsmål 

Epinion har spurgt børnene:

 • Har du hørt nogen sige, at nogle slags dyr og planter er ved at forsvinde i naturen, og at der derfor ikke er mange tilbage af dem i verden?
  • Ja: 67%
  • Nej: 18%
  • Husker ikke: 15%
 • Kunne du tænke dig at hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – f.eks. bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster?
  • Ja: 84%
  • Nej: 8%
  • Ved ikke: 7%

Epinion har spurgt deres forældre:

 • I hvilken grad oplever du, at dit barn er bekymret for biodiversitetskrisen – fx at dyr og planter dør:
  • I høj grad: 11%
  • I nogen grad: 30%
  • I mindre grad: 35%
  • Slet ikke: 19%
  • Ved ikke: 5%
 • I hvilken grad oplever du, at dit barn er interesseret i at handle på biodiversitetskrisen – fx ved at plante blomster til bierne eller bygge et insekthotel?
  • I høj grad: 19%
  • I nogen grad: 37%
  • I mindre grad: 26%
  • Slet ikke:13%
  • Ved ikke: 5%

_________________________

FAKTA: Bliv frivillig i ’Vilde Rødder’

 • Som frivillig i 'Vilde Rødder' hjælper man 6-12 årige børn med at skabe levesteder i deres SFO, klub eller spejdergruppe gennem et spændende naturforløb bestående af fem sessioner á 1 time.
 • Man behøver ikke have erfaring med naturformidling – alle kan melde sig som frivillig.
 • Når man melder sig som frivillig, får man et grundigt kursus både i naturforløbets konkrete indhold og i, hvordan man fanger og fastholder børnenes interesse. Her får man også udleveret materialer til naturforløbets fem sessioner.
 • Kurset afholdes på en enkelt aften og udbydes i både København, Odense og Gl. Rye på følgende datoer:
  • Odense: 23. august
  • København: 24. august
  • Gl. Rye: 25. august
 • Til foråret følger en ny kursusrække.
 • Læs mere og meld dig som frivillig på www.vilderoedder.dk

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Foto: Ditte Valente
Foto: Ditte Valente
Download
Foto: Ditte Valente
Foto: Ditte Valente
Download

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening