L&F

Mere gødning på vej til de danske marker

Del

Miljø- og fødevareministerens forslag om en ændring af gødskningsloven høster ros hos Landbrug & Fødevarer. Det er helt afgørende, at vores planter får den næring, de har brug for, siger viceformand Lars Hvidtfeldt

Med lovforslaget om en ændring af gødskningsloven, som netop er sendt i høring af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, tager regeringen et afgørende skridt i retning mod at give planterne på de danske marker den gødning, de har brug for.

- Det er glædeligt at se, at ministeren holder løfte og nu gør klar til et opgør med mange års undergødskning, for vores planter skriger på mere kvælstof, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Som lovgivningen ser ud i dag, må danske landmænd ikke give deres planter lige så meget gødning, som kollegerne i andre EU-lande. Det er et stort problem, og helt friske tal fra SEGES viser, at proteinindholdet i dansk byg i år er lavere end nogensinde. Årligt taber danske landmænd over 2 mia. kr. som følge af den såkaldte normreduktion, der gælder herhjemme, og danske landmænd må importere ekstra soja fra Sydamerika til foder, fordi kornet er så udpint.

- Landbrug & Fødevarer har i flere år arbejdet intensivt og målrettet på at få afskaffet normreduktionen, som miljømæssigt er et meget omkostningstungt virkemiddel, der har haft en langt mindre miljøeffekt, end man oprindeligt havde forudsat. Omkostningerne for landbruget har vist sig langt større end antaget og helt ude af proportion i forhold til den lille miljøeffekt, samfundet har opnået som følge af normreduktionen, konstaterer Lars Hvidtfeldt.

Han mener, det er rimeligt, at danske landmænd nu omsider slipper af med en dansk særregel, som har forringet fødevareklyngens konkurrencevilkår væsentligt i forhold til landmænd i vores nabolande.

- Vi mangler at se et færdigt regelsæt, hvor ministeren endeligt fjerner normreduktionen via gødskningsbekendtgørelsen, som skal gælde fra næste år, men det er glædeligt at se, at vi har en minister, som agter at gennemføre det foreslåede lovforslag efterfulgt af bekendtgørelsesændringer, siger Lars Hvidtfeldt.

Det fremgår af lovforslaget, at en udfasning af kvælstofnormerne skal forankres i en ny politisk aftale om den fremtidige natur- og miljøindsats på landbrugsområdet.

- Det er L&F’s klare holdning, at lovændringen så vidt muligt bør hvile på en langtidsholdbar politisk aftale, som sikrer en sikker kurs i fremtidens miljøindsats. Derfor er vi også tilfredse med at se, at ministeren har til hensigt at arbejde mod en politisk aftale om den fremtidige natur- og miljøindsats på landbrugsområdet. Vi håber, at et bredt flertal af Folketingets partier vil stå bag aftalen. I L&F vil vi nu gå i gang med at nærlæse lovforslaget og dets bemærkninger, siger Lars Hvidtfeldt.

Viceformand Lars Hvidtfeldt kan kontaktes via pressekonsulent Pia Lykke: 30 58 20 89

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra L&F

Jyske virksomheder nupper priserne ved årets Vækstkonference22.9.2017 15:12pressemeddelelse

For sjette år i træk deles der priser ud til landets bedste fødevare- og agrovirksomheder ved Vækstkonferencen, der i år har slået deltagerrekord. 350 direktører og ledere fra landbrug og fødevareklyngen er i dag samlet til årets Vækstkonference i Odense, hvor der diskuteres både produktion, ledelse og salg. Det er Landbrugsavisen, der i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Dansk AgroIndustri, Danish Food Cluster og Dansk Maskinhandlerforening afholder konferencen for sjette år i træk. - Vi er ekstremt glade for konferencens udvikling. Vores idé om at bryde med traditionelle rammer og holde konferencen hos en af klyngens virksomheder, har vist sig at give konferencen den helt rigtige profil. I år kan vi melde udsolgt, hvilket er en helt fantastisk milepæl, siger Jacob Teilmann Andersen, vicedirektør hos LandbrugsMedierne. Temaet for årets konference er digitalisering og teknologisk udvikling i fødevareklyngen. Det holder adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, bla

Fødevareklyngen offentliggør ny forskningsstrategi20.9.2017 07:00pressemeddelelse

Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer og ti store virksomheder fra fødevareklyngen præsenterer i dag samlet en ny strategi for fødevareforskning. Der er brug for et øget fokus på forskning og innovation i fødevareklyngen, hvis Danmark også i fremtiden skal bryste sig af at være en af verdens stærkeste fødevareklynger. Sådan lyder det i ny fødevareforskningsstrategi gældende frem mod 2030, som L&F, DI Fødevarer og virksomheder som Arla, Danish Crown, Chr. Hansen, KMC og Foss offentliggør i dag. - Faldende bevillinger til den strategiske fødevareforskning kan risikere at sætte en stopper for væksten i fødevareklyngen. Det scenarie må vi for alt i verden ikke ende i, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. - I 2030 vil der være 1 mia. flere munde at mætte i verden, og hvis den danske fødevareklynge kan blive verdensbefolkningens foretrukne forsyner af sikre, bæredygtige og kvalitetssikre fødevarer, så har vi her en mulighed for et nyt væksteventyr. Den chance

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum