Aarhus Universitet: Arts

Mentorordninger kan udvikle sig fra lektiehjælp til voksenven

Del

Både skolefagligt og socialt kan mentorordninger spille en vigtig rolle i forhold til at støtte udsatte børns udvikling. Men det skal være længerevarende forløb, hvor der er tid til at skabe en bæredygtig relation, ligesom der skal være mulighed for løbende at tilpasse ordningen til børnenes skiftende behov. Det påpeges i ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet.

Læringsprogrammet ’Lær for livet’ blev initieret af Egmont Fonden i 2013. Gennem intensive læringsforløb og mentorordninger er målet at styrke anbragte børns skolefaglige og trivselsmæssige udvikling, så flere kan starte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

”En af de unikke ting ved ’Lær for livet’ er, at programmets mentorordning fra starten var designet som et længerevarende tilbud til børnene af helt op til seks års varighed. De længerevarende forløb giver tid til at få skabt en bæredygtig relation mentor og mentorbarn sideløbende med de skolefaglige aktiviteter. Samtidig giver den langvarige mentorordning en mulighed for over en længerevarende periode at følge barnet og tilpasse ordningen barnets udvikling og skiftende behov, både fagligt og socialt” siger Anna Kathrine Frørup fra DPU, Aarhus Universitet, der er en af forfatterne bag den seneste forskningsrapport om ’Lær for livet’.

Rapporten er den femte i rækken af følgeforskningsrapporter om ’Lær for Livet’. Den er metodisk kvalitativt anlagt og belyser programmets tre kerneindsatser, der ud over den frivillige mentorordning, også omfatter ’learning camps’ og forskellige brobygningsindsatser.

Relationen bliver familiær

De anbragte børn har forskellig historik, forudsætninger og behov, men selv om der kan iagttages variationer på tværs af i de individuelle mentorforløb i undersøgelsen, så tegner der sig nogle overordnede mønstre.

”Det langvarige aspekt giver mulighed for at opbygge et stærkt personligt engagement og fælles interesseflader, som er afgørende for et succesfuldt mentorforløb. Man kan sige, at der sker en bevægelse fra at være mentor et par timer om ugen til også at være en ’voksenven’, ” siger Anna Kathrine Frørup.

Hun peger på, at de fleste forløb har et lektiefagligt udgangspunkt, men over tid tager en drejning i retning mod en mere målrettet træning af sociale kompetencer bl.a. med henblik på at styrke barnets livsduelighed i almindelighed såvel som evner til at kunne indgå i forskellige læringssituationer i særdeleshed.

”Relationen mentor og mentorbarn imellem udvikler sig med tiden ofte til at blive af mere familiær karakter, og flere af mentorerne og mentorbørnene vælger at opretholde samværet ud over den tidsramme, ’Lær for Livet’ satte i udgangspunktet,” siger Anna Kathrine Frørup.

”Men mentorrollen rummer dilemmaer,” fortsætter Anna Kathrine Frørup. ”På den ene side er deres rolle tænkt som den engagerede voksenven, hvis resurse i forhold til mentorbarnet er ikke at være en del af de professionelle aktøres domæner, hvad enten det er plejeforældre og pædagoger, skolelærere eller sagsbehandlere. På den anden side er de en del af Lær for Livets mentorkorps med fokuserede opgaver og retningslinjer for deres indsats. Opgaver, der kan forudsætte viden om og mulighed for at have indflydelse på, hvad der sker blandt de mange professionelle aktører rundt om barnet.”

Fakta

’Lær for Livet’ er et seksårigt læringsprogram målrettet anbragte børn. Mange af de børn, der deltager i programmet, står med alvorlige problemer både socialt, skolefagligt og trivselsmæssigt. De er typisk i alderen 9 til 13 år ved starten på ’Lær for Livet’, og er enten i familiepleje eller på døgninstitution/opholdssted.  I tilknytning til projektet bliver er der gennemført følgeforskning af indsatserne, som varetages af DPU, Aarhus Universitet. Følgeforskningen er finansieret af Egmont Fonden.

Rapporten Lær for Livet – learning camp modellen, mentorordningen og brobygningsindsatserne er udgivet af DPU, Aarhus Universitet og er skrevet af Anna Kathrine Frørup, Charlotte Lange Hald og Søren Langager.

Nøgleord

Kontakter

Anna Kathrine Frørup
DPU, Aarhus Universitet
E-mail: anka@edu.au.dk
Tlf. 3066 0094.

Links

Information om Aarhus Universitet: Arts

Aarhus Universitet: Arts
Aarhus Universitet: ArtsDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. 

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Hvordan klarer danske elever sig i matematik og naturfag? Pressemøde om TIMSS 201930.11.2020 10:23:28 CETPressemeddelelse

Hvordan er danske 4.-klasseelevers niveau i matematik og natur/teknologi i forhold til resten af verden? Hvordan har udviklingen været i løbet af de seneste fire år, og kan man se en positiv effekt på elevernes resultater efter skolereformen? Det afdækkes tirsdag den 8. december kl 10, når DPU, Aarhus Universitet inviterer til online præsentation af resultaterne af den nye internationale undersøgelse TIMSS 2019.

Danmark lancerer kandidatur som vært for filosofisk verdenskongres på UNESCOs verdensfilosofidag 19. november18.11.2020 13:16:18 CETPressemeddelelse

Hvert år den tredje torsdag i november fejrer UNESCO verdensfilosofidagen for at understrege filosofiens betydning for udviklingen af den menneskelige tanke. Aarhus Universitet og Dansk Filosofisk Selskab lancerer på dagen i år sit kandidatur som vært for den filosofiske verdenskongres 2028. Værtskabet vil trække tusindvis af internationale gæster til Aarhus og sætte Danmark på det filosofiske verdenskort. En række kendte danskere inden for kultur, kunst, politik og erhvervsliv er med i støttekomiteen for at få kongressen til Aarhus.

Gymnasieelevers uddannelsesplaner blev ikke ændret af corona-pandemien29.10.2020 12:53:51 CETPressemeddelelse

Corona-nedlukningen af samfundet skabte bekymring blandt de ældste gymnasieelever for deres afsluttende eksamener. Men den førte ikke til, at de ændrede deres uddannelsesvalg eller besluttede at droppe sabbatåret efter gymnasiet. Derimod havde forældrenes uddannelsesniveau stor betydning for de unges planer efter gymnasiet. Det viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet.

God faglig og personlig relation til vejleder er afgørende for studerendes udbytte af specialet28.10.2020 13:28:18 CETPressemeddelelse

De sidste 20 års uddannelsespolitiske reformer og organisatoriske ændringer på universiteterne har sat specialevejledningen på de videregående uddannelser under pres. Den nye forskningsoversigt i DPU og NCS’ e-bogsserie ’Pædagogisk indblik’ sætter fokus på vilkår og rammer for specialevejledning på de videregående uddannelser og gennemgår de faktorer, der ifølge forskningen kan styrke vejledningen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum