Danmarks Statistik

Meget affald får nyt liv

Del

Hvert år skabes der flere mio. tons affald i Danmark, men ikke alt affald går tabt. Ifølge de seneste tal genanvendes 77 pct. af dansk erhvervsaffald og 44 pct. af vores husholdningsaffald.

Traditionelt betragtes affald som et problem eller i hvert fald en omkostning, men affald kan også være en ressource, hvis det genanvendes.
Danmarks Statistik har lavet analysen ’Vores forbrug skaber store mængder erhvervsaffald’, der ser nærmere på, hvor affaldet i Danmark kommer fra, og hvad der sker med det.
De seneste opgørelser vedrørende mængder af affald, der hvert år skabes i Danmark, viser, at niveauet ligger ret stabilt mellem 11 og 12 mio. tons. (Se figur på Danmarks Statistiks hjemmeside

Affaldet kan opdeles i grupperne erhvervsaffald og husholdningsaffald.
Af de to grupper er det affaldet fra erhvervene, der vejer tungest.
Men det er også erhvervsaffald, der oftest bliver genanvendt.
Ud af de i alt 11,8 mio. tons affald, der blev skabt i Danmark i 2014, var 8,4 mio. tons erhvervsaffald, og de resterende 3,4 mio. tons var husholdningsaffald.
Samme år lykkedes det at genanvende 77 pct. (6,5 mio. tons) af erhvervsaffaldet.
I forhold til husholdningsaffaldet var det muligt at genanvende 44 pct. (1,5 mio. tons).

Ressourcer går ikke nok i ring
Når affaldet genanvendes bryder man den ensrettede bevægelse, hvor materialer går fra at være ressourcer i økonomien til at være spildprodukter, der har udtjent deres formål. I stedet går ressourcerne i ring. Økonomiske systemer, der går efter en høj grad af genanvendelse, kaldes derfor ofte cirkulære økonomier. Både på dansk og europæisk plan arbejdes med målsætninger om en mere cirkulær økonomi. Du kan læse mere om cirkulær økonomi i Danmarks Statistiks temapublikation ’Grønt Nationalregnskab for Danmark 2014-2015’, der blandt andet ser på genanvendelse i EU. Her er den seneste opgørelse dog fra 2012, så graden af genanvendelse er en anden end i analysen. (Se figur på Danmarks Statistiks hjemmeside)

På trods af at det hvert år lykkes at genanvende store mængder affald, viser de nyeste opgørelser dog ikke store landvindinger på området.
Ser man bl.a. på den såkaldte affaldsintensitet, der er et mål for, hvor meget affald der skabes pr. enhed produktion, står udviklingen stille. Fra 2011 til 2014 har affaldsintensiteten ligget jævnt på ca. 2,6 mio. tons erhvervsaffald pr. mio. kr. produktion.

Hvis du ønsker at vide mere om genanvendelse og affald, kan du evt. læse denne analyse: ’Vores forbrug skaber store mængder erhvervsaffald’
Du kan også finde flere informationer om emnet i denne temapublikation: ’Grønt Nationalregnskab for Danmark 2014-2015’

Har du spørgsmål, der vedrører vores statistikker om affald og genanvendelse, er du velkommen kontakte Ingeborg Vind på mail: inv@dst.dk eller tlf: 39173329.
Har du spørgsmål til det Grønne Nationalregnskab kan du kontakte Ole Gravgård på mail ogp@dst.dk eller tlf: 39173488 

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum