Roche a/s

Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft

Del

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling.

Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1).

Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status.

Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2

Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq vs. 9,6 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi. Der sås endvidere en reduktion i risiko for død på 27% for patienter, der modtog Tecentriq.

Tecentriq var veltolereret og havde en fordelagtig sikkerhedsprofil i forhold til docetaxel. Grad 3-4 behandlingsrelaterede bivirkninger opstod i 15 % af patienter behandlet med Tecentriq og i 43 % af patienter behandlet med docetaxel.

For yderligere information:
Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s: 24 88 60 31

1 Medicinrådets vurdering kan læses på: http://www.medicinraadet.dk/media/9509/medicinraadets-anbefaling-vedr-atezolizumab-nsclc-vers-10.pdf

2 Achim Rittmeyer et al.: Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial; www.lancet.com; publiceret 12. december 2016.

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose29.6.2018 08:20:35 CESTPressemeddelelse

Medicinrådet anbefalede på sit møde i går OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af patienter med attakvis multipel sclerose (også kaldet recidiverende multipel sclerose, RMS) som har sygdomsaktivitet under deres første behandling, herunder også RMS-patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling. Læs Medicinrådets anbefaling af OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose her: http://www.medicinraadet.dk/media/9277/medicinraadets-anbefaling-vedr-ocrelizumab-rms-vers-10.pdf OCREVUS® gives som intravenøs infusion hver 6. måned og kræver ingen løbende laboratorietests mellem infusionerne. Rammer mange danskere Ca. 700.000 mennesker i Europa lever med multipel sclerose, og omkring 14.500 danskere har sygdommen.Attakvis multipel sclerose rammer cirka 85 % af patienterne1,2. Attakvis multipel sclerose er kendetegnet ved at patienten får attakker med mellemrum. Et attak eller sygdomsangreb medfører nye symptomer eller forværring af eksisterende sy