Roche a/s

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose

Del

Medicinrådet anbefalede på sit møde i går OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af patienter med attakvis multipel sclerose (også kaldet recidiverende multipel sclerose, RMS) som har sygdomsaktivitet under deres første behandling, herunder også RMS-patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling.

Læs Medicinrådets anbefaling af OCREVUS® til behandling af attakvis multipel sclerose her: http://www.medicinraadet.dk/media/9277/medicinraadets-anbefaling-vedr-ocrelizumab-rms-vers-10.pdf 

OCREVUS® gives som intravenøs infusion hver 6. måned og kræver ingen løbende laboratorietests mellem infusionerne.

Rammer mange danskere
Ca. 700.000 mennesker i Europa lever med multipel sclerose, og omkring 14.500 danskere har sygdommen.Attakvis multipel sclerose rammer cirka 85 % af patienterne1,2. Attakvis multipel sclerose er kendetegnet ved at patienten får attakker med mellemrum. Et attak eller sygdomsangreb medfører nye symptomer eller forværring af eksisterende symptomer3. Et attak kan vare fra nogle få dage til flere uger eller nogle gange måneder, og derefter forsvinder symptomerne igen helt eller delvist.

Godkendelsen af OCREVUS® til attakvis multipel sclerose
Anbefalingen fra Medicinrådet er baseret på data fra to identiske fase III-studier (OPERA I og OPERA II). Studierne viste, at OCREVUS® havde signifikant effekt idet ca. 80 % af patienterne var attakfri og havde signifikant langsommere progression af sygdommen sammenlignet med højdosis interferon beta-1a (Rebif ®) over den toårige kontrollerede behandlingsperiode.

OCREVUS® øgede også signifikant chancen for, at patienterne oplevede færre tegn på sygdomsaktivitet (ingen attakker, handicapudvikling, nye/forstørrede eller opladende læsioner på MR-scanning) med 64 % i OPERA I og 89 % i OPERA II sammenlignet med højdosis interferon beta-1a.4

OCREVUS® er godkendt i mere end 60 lande i Nord- og Sydamerika, Mellemøsten, Østeuropa samt i Schweiz og EU

Kilder:

  1. http://www.medicinraadet.dk/media/6493/protokol-10-ocrelizumab-rms.pdf
  2. https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/sclerose-i-tal
  3. National Multiple Sclerosis Society. Managing Relapses. http://www.nationammssociety.org/Treating-MS/Managing-Relapses.
  4. Hauser et al. New Engl Journal of Medicine; 376:221-234. January 19, 2017

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information, kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, mobil: 42 14 29 58.

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft17.8.2018 14:47:58 CESTPressemeddelelse

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling. Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1). Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status. Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2 Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq v