Roche a/s

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af primær progressiv multipel sclerose (PPMS)

Del

Medicinrådet anbefaler OCREVUS® (ocrelizumab) til behandling af patienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multipel sclerose. Patienter med denne type sclerose har ikke tidligere haft nogle sygdomsmodificerende behandlingsmuligheder.

  • OCREVUS® (ocrelizumab) er den første og eneste godkendte behandling til patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS)
  • Medicinrådet vurderer, at OCREVUS® til patienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multipel sclerose (PPMS) giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med placebo
  • OCREVUS® er desuden godkendt af EMA og anbefalet af Medicinrådet til behandling af attakvis multipel sclerose (RMS)

Læs Medicinrådets anbefaling af OCREVUS® til behandling af primær progressiv multipel sklerose her: https://medicinraadet.dk/media/10698/medicinraadets-anbefaling-vedr-ocrelizumab-til-subgrupper-af-patienter-med-ppms-vers-10.pdf

OCREVUS® gives som intravenøs infusion hver 6. måned og kræver ingen løbende laboratorietests og monitorering mellem infusionerne.

OCREVUS® er også godkendt i Europa og anbefalet af Medicinrådet til behandling af den mere almindelige attakvise multipel sclerose (RMS).

For yderligere information, kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, mobil: 42 14 29 58.

Fakta om primær progressiv multipel sclerose
Ca. 700.000 mennesker i Europa lever med multipel sclerose, og omkring 16.000 danskere har sygdommen.[1],[2]Primær progressiv multipel sclerose rammer cirka 15 % af patienterne. Sygdommen er invaliderende og præget af støt forværrende handicapudvikling oftest i fraværet af attakker, som er kendetegnet ved den hyppigere attakvise multipel sclerose. Det har hidtil ikke været muligt at behandle primær progressiv multipel sclerose. Kun symptomlindrende behandling har været en mulighed.[3]

Godkendelsen af OCREVUS® til PPMS
OCREVUS® blev godkendt til både PPMS og RMS i EU i januar 2018 på baggrund af tre fase III-studier, herunder ORATORIO-studiet, som sammenligner OCREVUS® versus placebo i patienter med PPMS. Studiet viser, at OCREVUS® signifikant bremser progressionen af invaliditet og reducerer tegn på sygdomsaktivitet i hjernen (MR-læsioner) sammenlignet med placebo med en medianopfølgning på tre år. Patienter, der blev behandlet med OCREVUS®, var 24 % mindre tilbøjelige til at have progression af handicap over 12 uger og 25 % mindre tilbøjelige til at have progression af handicap over 24 uger (henholdsvis p = 0,0321 og p = 0,0365). De mest almindelige bivirkninger ved OCREVUS® var infusionsreaktioner og infektioner i de øvre luftveje af mild til moderat sværhedsgrad.

[1]European Multiple Sclerosis Platform. MS Facts. Available at: http://www.emsp.org/about-ms/

[2] https://scleroseforeningen.dk/viden-og-nyt/hvad-er-sclerose/sclerose-i-tal

[3] https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/dansk-multipel-sclerose-center/undersoegelse-og-behandling/Sider/Om-multiple-sklerose.aspx

Nøgleord

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft4.6.2019 18:29:15 CESTPressemeddelelse

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.

Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft17.8.2018 14:47:58 CESTPressemeddelelse

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling. Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1). Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status. Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2 Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq v