Roche a/s

Medicinrådet anbefaler ny behandling til bløderpatienter

Del

Medicinrådet anbefaler Hemlibra® (emicizumab) som mulig standardbehandling af patienter med blødersygdommen hæmofili A med faktor VIII inhibitor.

  • Medicinrådet vurderer, at Hemlibra® til forebyggende behandling af patienter med hæmofili A med inhibitor giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med nuværende standardbehandling.
  • Medicinrådet vurderer, at Hemlibra® for en gruppe af hæmofili A-patienter med inhibitor vil være det eneste reelle forebyggende behandlingstilbud.
  • Hemlibra® er det første humane antistof udviklet og godkendt til behandling af hæmofili A med inhibitor.

Læs Medicinrådets anbefaling af Hemlibra® til behandling af patienter med hæmofili A med inhibitor: http://www.medicinraadet.dk/media/9281/medicinraadets-anbefaling-vedr-emicizumab-bloedersygdom-10.pdf 

Reduktion af blødninger

Det er første gang i 20 år, at mennesker med hæmofili A med inhibitor har fået en ny måde at behandle deres sygdom på.

Behandlingen blev i februar måned godkendt i Europa, baseret på data fra to store fase III-studier med voksne, unge og børn med svær hæmofili A med inhibitor. Studierne viser, at behandling med Hemlibra® giver 87 % færre blødninger ved forebyggende behandling af voksne og unge (over 12 år) patienter sammenlignet med behandling kun givet efter behov. Og sammenlignet med forebyggende behandling reduceres blødningerne med 79 %.

Resultaterne fra behandlingen af voksne blødere viser desuden en tydelig forbedring af patienternes generelle sundhedsrelaterede livskvalitet.

Behandlingen gives én gang om ugen via et stik i huden, fx maveskindet, modsat tidligere behandlinger, der kræver infusionsbehandlinger op til flere gange ugentligt.1

 

OM HÆMOFILI A

Hæmofili A er den mest almindelige blødersygdom, og den påvirker omkring 320.000 mennesker på verdensplan1,2 I Danmark lever omkring 400 mennesker med hæmofili A.3

Omkring 45 % af disse mennesker har hæmofili A i svær grad.3

Uden behandling kan mennesker med hæmofili lide af:

  • Hyppige blå mærker
  • Gentagne blødninger i muskler og led, som kan føre til invaliditet på langt sigt eller ledsygdomme4
  • Spontane blødninger, der kan være livstruende, hvis blødningen opstår i vitale organer, som for eksempel hjernen
  • Vedvarende og ukontrollerbare blødninger efter skader eller operationer5,6

Hæmofili A er en alvorlig arvelig blødersygdom, hvor blodet ikke størkner tilstrækkeligt. Det medfører ukontrollerede blødninger, som kan komme spontant eller fx ved fald. Mennesker med hæmofili A har enten slet ikke eller ikke i tilstrækkelig grad den koagulationsfaktor i blodet, der hedder faktor 8. Det betyder, at blodet ikke er i stand til at størkne tilstrækkeligt. Ved traditionel bløderbehandling tilfører man derfor patienten faktor 8 via indsprøjtninger op til flere gange ugentligt.

 

OM HÆMOFILI A MED INHIBITOR

1 ud af 4 (25-30 %) mennesker med svær hæmofili A udvikler det, der kaldes inhibitor over for faktor 8-behandling.7 Inhibitor er antistoffer, der angriber og ødelægger det erstattede faktor 8, fordi det bliver opfattet som fremmed.8 Mange mennesker med hæmofili A lever med en frygt for at udvikle inhibitor, fordi det udgør en alvorlig komplikation i forhold til behandling af hæmofilien.9

Blødere med inhibitor har 70 % højere risiko for at dø af deres sygdom end dem, der ikke har inhibitor.10

 

Kilder

1. WFH. Guidelines for the management of hemophilia. 2012. Sidst besøgt d. 24. maj 2017: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

2. Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.

3. http://nordhemophilia.org/library/Files/PDF-skjol/NordicGuidelinesCongenitalHaemophilia_2017.pdf

4. Young G. New challenges in hemophilia: long-term outcomes and complications. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012; 2012: 362–8.

5. Zanon E, Iorio A, Rocino A, et al. Intracranial haemorrhage in the Italian population of haemophilia patients with and without inhibitors. Haemophilia 2012; 18: 39–45.

6. Elder-Lissai A, Hou Q, Krishnan S. The Changing Costs of Caring for Hemophilia Patients in the U.S.: Insurers’ and Patients’ Perspectives. Presented at: American Society of Hematology Annual Meeting; December 6-9, 2014; San Francisco, CA. Abstract # 199.

7. Whelan SF, et al. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of hemophilia A patients. Blood 2013; 121: 1039–48.

8. Astermark J. Overview of Inhibitors. Semin Hematol 2006; 43 (suppl 4):S3-S7.

9. Rocino A, et al. Immune tolerance induction in patients with haemophilia a and inhibitors: effectiveness and cost analysis in an European Cohort (The ITER Study). Haemophilia 2015: 10.

10. www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/features/inhibitor-severe-hemophilia-a.html

 

Nøgleord

Kontakter

For yderligere information, kontakt venligst
Mia Riise Hansen, kommunikationschef, Roche, mobil 42 14 29 58.

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

I Danmark beskæftiger Roche godt 260 medarbejdere. Roche Pharmaceuticals beskæftiger ca. 110 medarbejdere, Roche Diagnostics ca. 90 medarbejdere, mens Roche Innovation Center Copenhagen beskæftiger ca. 60 medarbejdere.

Roche Pharmaceuticals og Roche Diagnostics bor i samme bygning i Hvidovre, mens Roche Innovation Center Copenhagen har adresse i Hørsholm.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Medicinrådet anbefaler Tecentriq til behandling af lungekræft17.8.2018 14:47:58 CESTPressemeddelelse

På sit rådsmøde, onsdag 15. august, besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har sygdomsprogression under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi eller targeteret behandling. Tecentriq er en immunterapi, som er rettet mod kræfttumorer, der typisk er karakteriseret ved overekspression af proteinet PD-L1 (programmed-death ligand 1). Med denne anbefaling er det i dag muligt at tilbyde immunterapien Tecentriq som 2. linjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Anbefalingen omfatter alle patienter med ikke-småcellet lungekræft, uanset deres PD-L1 status. Medicinrådets anbefaling bygger på resultater fra OAK-studiet; et globalt randomiseret fase tre-studie, som undersøgte Tecentriq vs. docetaxel til 2. linjebehandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft.2 Studiet viste en median overlevelse på 13,8 måneder i patientgruppen, der modtog Tecentriq v