Roche a/s

Medicinrådet anbefaler for første gang immunterapi til behandling af brystkræft

Del

Danske patienter med såkaldt metastatisk triple-negativ brystkræft kan nu blive behandlet med immunterapi.

Det er blevet muligt efter at Medicinrådet i går, onsdag, på sit rådsmøde godkendte en ny lægemiddelrekommandation om immunterapien Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel) som mulig standardbehandling til patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft med en PD-L1 ekspression ≥1 %.

Det er første gang, at Medicinrådet anbefaler første gang immunterapi til behandling brystkræft

Medicinrådets anbefaling sker på baggrund af data fra det såkaldte IMpassion130-studie. Studiet viste, at patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft med en PDL-1 ekspression mere end 1%, som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, havde en samlet overlevelse (OS) på 25 måneder mod 18,0 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på syv måneder.

Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 29%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

For yderligere oplysninger

Kommunikationschef Morten Wiberg, Roche a/s

Mobil: 24 88 60 31

Email: morten.wiberg@roche.com

FAKTA

Om IMpassion130

IMpower130 er et internationalt dobbeltblindet fase 3-studie, som sammenligner effekt og bivirkninger med Tecentriq (atezolizumab) ved førstelinjebehandling af patienter med enten inoperabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

Der indgik 902 patienter i IMpower130-studiet. Patienterne blev opdelt i to lige store grupper. Forsøgsgruppen behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi i form af nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen. Kontrolgruppen blev behandlet med kemoterapiregimet nab-paclitaxel frem til sygdomsprogression eller indtil patienten ikke længere har gavn af behandlingen.

Hovedresultater

Ved behandling med Tecentriq i tillæg til kemoterapi i første linje øges den mediane overlevelse (OS) hos patienter med triple-negativ brystkræft med en PDL-1 status mere end 1%. IMpassion130-studiet dokumenterer, at den mediane overlevelse (OS) i forsøgsgruppen, der modtog Tecentriq og kemoterapi, var 25 måneder mod 18,0 måneder i kontrolgruppen, der fik placebo og kemoterapi. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på 7 måneder. Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 29%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

IMpassion130 studiet demonstrerede en signifikant forbedring i den progressionsfri overlevelse (PFS). Den progressionsfri overlevelse var således 7,5 måneder i den gruppe, der blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi. Til sammenligning var den progressionsfri overlevelse 5,0 måneder for patienter, der blev behandlet med kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en øget progressionsfri overlevelse på 2,5 måneder og en relativ reduktion i risikoen for sygdomsprogression på 38%.

Sikkerhed/bivirkninger

Ved kombinationsbehandling med Tecentriq og kemoterapi var bivirkningsprofilen den samme som ved individuel behandling med Tecentriq og kemoterapi. Der blev ikke konstateret nye sikkerhedssignaler ved kombinationsbehandlingen. 

Nøgleord

Information om Roche a/s

Roche a/s
Roche a/s
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

36 39 99 99http://www.roche.dk/

Roche Pharmaceuticals udvikler lægemidler til patienter, så de kan leve et længere og bedre liv. Vi er en af de største leverandører af lægemidler til danske hospitaler. Vi fokuserer blandt andet på sygdomsområder som kræft, multipel sclerose og blødersygdom.

Roche Pharmaceuticals er en del af Roche Danmark. Roche Danmark er det danske datterselskab af den globale koncern F. Hoffmann-La Roche, som er verdens største lægemiddel- og diagnostik virksomhed.

Følg pressemeddelelser fra Roche a/s

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Roche a/s

Brystkræft: Perjeta reducerer risiko for tilbagefald12.12.2019 10:06:39 CETPressemeddelelse

Nye opfølgende data fra det kliniske studie, Aphinity, bekræfter, at kvinder med tidlig HER2-positiv brystkræft, som får adjuverende behandling med antistofferne Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab) i kombination med kemoterapi, har en reduceret risiko for tilbagefald. Størst effekt ses blandt kvinder med spredning til lymfeknuderne. Resultaterne bør give anledning til ændring af vores kliniske praksis, vurderer dansk overlæge.

Ny forskning: Immunterapi øger overlevelsen hos patienter med ikke-småcellet lungekræft28.9.2019 09:17:40 CESTPressemeddelelse

Den mediane overlevelse forlænges med godt 7 måneder, når patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft behandles med immunterapien Tecentriq. Det viser resultater fra IMpower110-studiet, der blev præsenteret på den europæiske kræftkongres, ESMO, sent fredag eftermiddag. Resultaterne er meget positive, siger overlæge Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet.

Immunterapi øger overlevelsen hos kvinder med brystkræft4.6.2019 18:29:15 CESTPressemeddelelse

Nu er der godt nyt til kvinder med den aggressive triple-negativ brystkræft; en sygdom der fortrinsvis rammer yngre kvinder. Nye data fra det kliniske studie, IMpassion130, viser, at patienter, der behandles med immunterapien Tecentriq i kombination med kemoterapi, lever 7 måneder længere sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det bliver den nye standardbehandling til disse patienter, forventer overlæge Erik Hugger Jakobsen, Vejle Sygehus.