MP Pension

Max 2°: Første klimarapport fra dansk pensionskasse

Del

Både medlemmer og bestyrelse i MP Pension er optaget af klimaudfordringerne. Derfor besluttede bestyrelsen i 2016 at indarbejde Paris-aftalens målsætninger i pensionskassens investeringsstrategi. Bestyrelsen afsatte også i 2016 5 mia. kr. i en særlig klimaallokering. Bestyrelsen har nu redegjort for det foreløbige arbejde i klimarapporten: Max 2°.

Paris-aftalen er den første globale og juridisk bindende klimaaftale. Det er den konvention, der er kommet gennem ratificeringsprocessen hurtigere end nogen anden konvention.
”Paris-aftalen pålægger stater konkrete forpligtelser, men såfremt forpligtelserne skal forplante sig til faktiske resultater, kræver det ny lovgivning, der også forpligter virksomheder og borgere", siger Egon Kristensen, bestyrelsesformand i MP Pension.

Igennem de sidste par år har MP Pension haft en hyppigere dialog med både medlemmer og NGO’er om klima og investeringer.
”Det er en dialog, som jeg hilser velkommen, og som, jeg mener, er med til at sikre, at vi fortsætter med at være en af de pensionskasser, der har allermest fokus på at investere ansvarligt. Min oplevelse er, at vi stort set altid har samme mål i sigte. Men vejen til målet ser vi indimellem forskelligt på – også fordi vi i bestyrelsen skal repræsentere mere end 120.000 medlemmer", siger Egon Kristensen og fortsætter:

”Et synspunkt er, at MP Pension skal frasælge alle investeringer i fossile brændstoffer. Vores synspunkt er, at vi kun kan påvirke selskaberne ved at fastholde investeringerne – fossile brændstoffer forsvinder desværre ikke, fordi vi sælger vores investeringer til andre investorer. Derfor er vores strategi fortsat at udøve aktivt ejerskab og understøtte omstillingen til vedvarende energi", siger Egon Kristensen.

I 2016 besluttede bestyrelsen at afsætte 5 mia. kr. til klimavenlige investeringer. Det tager dog tid at investere alle 5 mia. kr.
”Pengene skal investeres fornuftigt, så også disse investeringer giver vores medlemmer det højest mulige afkast", siger Egon Kristensen.

På nuværende tidspunkt har MP Pension i alt investeret 2,1 mia. kr. i klimavenlige investeringer.

Rapporten er vedhæftet som pdf-fil og kan også hentes her: www.mppension.dk/publikationer

Nøgleord

Kontakter

Kommunikationschef Mogens Holbøll
E-mail: moh@mppension.dk
Mobil: +45 2929 3694

Vedhæftede filer

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for ca. 120.000 magistre, gymnasielærere og psykologer. Vi balancerer et højt afkast med hensynet til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og klima. Derfor understøtter vores investeringsstrategi den globale klimaaftale om maksimalt 2° global opvarmning.