Region Hovedstaden

Massiv trængsel udfordrer regionen

Del

Stigende trængsel på vejene ind og ud af hovedstadsområdet kan om 10 år betyde, at bilisterne spilder 18 mio. timer på at sidde i kø. Omregnet til timer svarer det til, at 10.000 personer ikke laver andet end at sidde i kø året rundt. Nu sætter Region Hovedstaden de massive udfordringer på dagsordenen. Især den kollektive trafik skal op i gear, viser ny analyse.

Bilkøerne på de store indfaldsveje til hovedstaden vokser. Flere og flere passagerer skal deles om ilten i myldretidens tog og busser, og trykket stiger i takt med et indbyggertal, der ventes at stige med omkring 200.000 over de næste femten år.

Det er massive udfordringer, der tegner sig i en ny analyse fra Region Hovedstaden. Derfor sætter regionen sig nu i spidsen for en indsats, der skal afklare, hvordan kommuner, regioner, trafikselskaber og stat kan gøre den kollektive trafik bedre, hurtigere og mere effektiv.

- De trafikale udfordringer kalder på helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af selskaber, trafiksystemer og transportformer. Udgangspunktet bør være borgernes behov frem for de enkelte trafikselskabers interesser. Det skal fx være nemt at skifte mellem transportformerne, at komme på tværs af S-togs-linjerne, og at få sin cykel med, uanset om man tager Metro, S-tog, lokalbane eller en kommende letbane, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden.

Én samlet plan med Transport for Copenhagen
Region Hovedstadens nye analyse understreger bl.a. behovet for en langt bedre sammenhæng og koordinering af den kollektive trafik på tværs af selskaber, kommunegrænser og transportformer.

Regionen vil derfor sammen med staten, kommuner og trafikselskaber m.fl. arbejde for et beslutningsgrundlag for at etablere én samlet politiskledelse for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet - dvs. busser, lokalbaner, metro, S-tog, letbane, kystbane og øvrige regionale tog. Indsatsen kaldes Transport for Copenhagen og er et led i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), der blev vedtaget af regionsrådet i efteråret.

Regionsrådet har afsat i alt 5,5 mio. kroner til Transport for Copenhagen i 2016 og 2017. Indsatsen omfatter bl.a. analyser, intensiv dialog med alle interessenter og en infrastrukturkonference.

Sammenhængende trafik er en hjørnesten
Region Hovedstaden afsætter årligt omkring en halv milliard kroner til kollektiv transport i form af busser og tog og er - næst efter staten - Danmarks største køber af kollektiv transport.

- For en metropolregion som Greater Copenhagen er det en hjørnesten at sikre en sammenhængende plan for trafikken i hovedstadsområdet – for tog, busser, biler, cykler og fly. Folk skal kunne komme på arbejde, i skole, til fodbold og på hospitalet. Turisterne skal kunne nå at se mere af regionen end København. Virksomheder skal kunne få deres varer rundt, og det skal være attraktivt at placere produktion og hovedsæde i Danmark. Alt sammen uden at folk spilder timer på at sidde i kø i trafikken, siger Sophie Hæstorp Andersen.

DOT er ikke nok
Den kollektive trafik på Sjælland er i dag organiseret med udgangspunkt i en række selskaber, bl.a. Movia, Lokaltog A/S, DSB, DSB S-tog, DSB Øresund, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Siden januar 2015 har Movia, Metroselskabet og DSB samarbejdet om at give kunderne én indgang til den offentlige transport på hele Sjælland og Øerne. Det sker i paraplyorganisationen DOT – Din Offentlige Transport – der bl.a. omfatter en hjemmeside med trafikinformationer, kundeservice og billetkøb til bus, tog og metro. Men selvom DOT er et skridt på vejen, så adresserer det ikke grundlæggende de massive trængselsudfordringer, som hovedstadsområdet står over for.

Yderligere information vedhæftet:

  • Transport for Greater Copenhagen rapport
  • Faktaark om trængselsudfordringerne
  • Faktaark om presset på den kollektive trafik

Yderligere informationer:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, (S) via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88

Vedhæftede filer

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Sophie Hæstorp Andersen og Martin Geertsen: Vi skal hegne midlerne til Hovedstaden ind23.5.2018 15:06pressemeddelelse

Hovedstaden er hele Danmarks hoveddør og det er derfor i hele landets interesse, at vi har en hovedstad i vækst. Den opgave risikerer at miste tilstrækkeligt med fokus og midler, hvis den ændring af erhvervsfremme systemet, som ligger på bordet lige nu, bliver til virkelighed, lyder det i en fælles udmelding fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og næstformand i Region Hovedstaden, Martin Geertsen (V).

Sammen om at få flere unge til at blive faglærte25.4.2018 11:00pressemeddelelse

Af parterne bag Faglært til vækst: Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand, John Schmidt Andersen (V), borgmester for Frederikssunds Kommune, Steen Christiansen (S), formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune, Lars Gaardhøj (S), formand for Erhvervs-, Vækst og Forskningsudvalget, Ole Heinager, direktør for NEXT Uddannelse, René Van Laer, direktør for Handelsskolen København, Anette Kjær Sørensen, afdelingschef for Hovedstadens Rekrutteringsservice, Morten Emborg, konst. direktør for Technical Education Copenhagen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum