Globenewswire

Marel hf.

Share

Marel: Transaction in own financial instruments

Viðskipti með eigin fjármálagerninga/

Transaction in own financial instruments


Nafn/Name:
Marel hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:
10.2.2021

Kaup eða sala/Buy or Sell:
Sala

Tegund fjármálagernings/Type of instrument:
Hlutabréf/Equities

Fjöldi hluta/Number of shares:
162.548

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:
EUR 2,284

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:
18.604.904

Dagsetning lokauppgjörs/Date of settlement:

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:

Viðskiptin eru til að mæta skilyrðum um framkvæmd kaupréttarsamninga, vegna kauprétta sem veittir voru á árunum 2014, 2015, 2016 og 2017, í samræmi við starfskjarastefnu félagsins sem samþykkt var á aðalfundum félagsins á hverjum tíma.
Transaction to fulfill obligations of stock option agreements. The stock options were granted in the years 2014, 2015, 2016 and 2017 in accordance with the Company’s remuneration policy as approved by the Company’s respective AGMs.


About Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK