Røde Kors

Mangel på hjælp afholder voldsramte kvinder fra at forlade deres voldelige partner

Del

Mange af de kvinder, der er udsat for vold i hjemmet, har svært ved at bryde ud af det voldelige forhold, fordi de ikke får eller ved, at de kan få, hjælp. Det viser en ny rapport fra Als Research for Røde Kors

Når kvinder forlader deres voldelige partner, forlader de også deres hjem, deres økonomi, hele deres liv. Og hvis der ikke er noget sted at gå hen, bliver det meget sværere at bryde ud. 

Det viser resultaterne af en ny rapport fra Als Research, som Røde Kors har fået udarbejdet. Ifølge rapporten er det især usikkerhed om bolig og økonomi samt frygten for at miste sine børn, som gør, at mange kvinder finder det svært at bryde ud af det voldelige forhold.

I undersøgelsen svarer 57 % af kvinderne, at deres boligsituation ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” har udgjort en barriere for at forlade en voldelig relation. 49 % af kvinderne vurderer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”, at deres økonomiske situation har udgjort en barriere for at forlade en voldelig relation.  For 60 % af kvinderne, der har børn, er usikkerheden om børnenes fremtid en væsentlig faktor i forhold til at turde gå og i forhold til at bede kommunen om hjælp.

Behov for garanti for hjælp
Rapporten viser desuden, at 57 % af kvinderne er usikre på, om der overhovedet er hjælp at hente, når de har brudt med den voldelige partner.

Marie-Louise Gotholdt er national chef i Røde Kors, og hun er bekymret over tallene.

”Undersøgelsen viser meget tydeligt, hvilken hjælp disse kvinder har brug for. Det er en i forvejen ekstremt sårbar gruppe, som på tre helt konkrete parametre har brug for afgørende støtte for at forlade en voldelig relation. Den støtte bør vi som samfund kunne give til alle, der har brug for det, og det kan vi ikke, som det er i dag.”

Ifølge Røde Kors mangler der systematik og ensartethed i hjælpen til voldsramte kvinder – hjælp, der i dag kan være afhængig af, hvilken kommune kvinden bor i, og hvilken socialrådgiver kvinderne tilknyttes samt dennes viden og kendskab til voldsområdet.

”Det er nødvendigt, at kvinderne er garanteret hjælp, når nu vi ved, hvor afgørende den er for, at kvinderne tør bryde ud af den voldelige relation. Tallene indikerer jo, at der er helt konkrete barrierer, som er med til at gøre, at kvinderne bliver i de voldelige forhold, med alt hvad det medfører af negative konsekvenser for dem og deres børn”, siger Marie-Louise Gotholdt.

Symptomer på PTSD og angst
Erfaringer på området viser, at tid er en afgørende faktor for at komme godt videre efter et voldeligt forhold. Jo længere tid, kvinden er i den voldelige relation, desto større er helbredskonsekvenserne både for kvinden selv og for hendes børn. Tal fra Socialstyrelsen viser, at af de kvinder, der oplever vold i familien, har 44 pct. symptomer på PTSD. Derudover oplever kvinderne at blive ramt af bl.a. angst, mistet selvværd, mistet tillid til andre mennesker og tab af socialt netværk.

Røde Kors hjælper med indsatsen Qnet med frivillig støtte til kvinder og børn i overgangen fra krisecenter til et almindeligt hverdagsliv og støtter kvinderne med fællesskaber, en-til-en-støtte og hjælp til at etablere sig i en ny bolig.

Tal:

  • Bolig: 57 % af kvinderne vurderer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”, at deres boligsituation har udgjort en barriere for at forlade en voldelig relation.  
  • Økonomi: 49 % af kvinderne vurderer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”, at deres økonomiske situation har udgjort en barriere for at forlade en voldelig relation.  
  • Manglende viden/ usikkerhed om hjælpemuligheder: 57 % af kvinderne svarer, at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” oplever usikkerhed om hjælpemuligheder, som gør det svært at forlade den voldelige relation.  
  • Børnenes fremtid: 60 procent af kvinderne med børn svarer, at usikkerhed om børnenes fremtid ”i meget høj grad” eller i” høj grad” har gjort det svært at forlade den voldelige relation.  
  • Socialdemografiske forhold: Undersøgelsen viser, at det især er de kvinder, som er dårligt økonomisk stillet, som oplever, at deres boligmæssige og økonomiske situation udgør en barriere for at forlade den voldelig relation.  
  • Tør ikke søge hjælp: 38 % af kvinderne tør ikke søge hjælp til at komme på krisecenter. Tilsvarende tør 17 % og 15 % ikke at opsøge hjælp til hhv. boligsituation eller økonomi.

Kontakter

For henvendelser kontakt Røde Kors’ pressetelefon:

3529 9699
Røde Kors.dk/presse

Vedhæftede filer

Information om Røde Kors

Røde Kors
Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

+45 35 25 92 00https://www.rodekors.dk/

Røde Kors er altid til stede

Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark.

192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger.

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

Følg pressemeddelelser fra Røde Kors

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Røde Kors

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum